1. Uitbatingsgegevens

Elk toeristisch logies gelegen in Vlaanderen dat tegen betaling aan derden uitgebaat wordt en hiervoor promotie maakt, moet volgens het Vlaamse logiesdecreet minstens aangemeld zijn. Dit doe je via het Uitbatersportaal:

Het uitbatersportaal is een tool die ontwikkeld is door Toerisme Vlaanderen.  Elke  logiesuitbater kan er een nieuw logiesuitbating aanmelden en hierbij uitbatings- en uitbatersgegevens beheren. Opgelet: Er is vanaf 20/02/2020 geen mogelijkheid meer om promotionele gegevens aan te passen via dit portaal.

Hoe werkt het uitbatersportaal?

De uitbater gaat naar de website van het portaal: https://uitbatersportaal.toerismevlaanderen.be/welkom

Wie al een UIT-ID heeft , kan inloggen en komt dan rechtstreeks op zijn persoonlijke pagina terecht.
Wie nog geen UIT-ID heeft, kan dit aanvragen en daarna inloggen. Volg dan de stappen.

Een erkenning aanvragen?

Wie aangemeld is, kan ook makkelijk een erkenning aanvragen. Als je immers met alle voorwaarden en bewijsstukken in orde bent, is dit geen extra werk meer. Dit kan eenvoudigweg door te klikken op ‘een erkenning aanvragen’ via dit portaal. Vervolgens neemt een adviseur van Toerisme Vlaanderen contact op met jou om een plaatsbezoek te regelen. Aan de hand van het logiesdecreet en de voorwaarden per logiestype, wordt er tijdens dit (controle)bezoek een evaluatie opgemaakt. Op deze manier krijg je een herkenningsschild en tal van andere voordelen als erkend logies.

Let wel, volgens het logiesdecreet vervalt de erkenning bij overname.
Meer hierover in dit document (klik hier).
(De erkenning wordt toegekend aan de exploitant van het toeristische logies. De erkenning geldt alleen voor het toeristische logies waarvoor ze is afgeleverd en voor de erkenninghouder aan wie ze is afgeleverd. Bij overname van de exploitatie vervalt de erkenning van rechtswege).

Weet:
  • Je blijft als logiesondernemer dus zelf verantwoordelijk voor al jouw beschikbare gegevens. Wie dus fouten ziet of wijzigingen wil aanbrengen, gaat via zijn UIT-ID naar het uitbatersportaal en past daar de gegevens aan (zie supra).
  • Vergeet ook het vinkje niet te zetten waarbij je je persoonlijke contactgegevens als uitbater naar ons (Toerisme Oost-Vlaanderen) laat doorstromen.
  • Voor wie geen vermelding van zijn logies wenst via onze kanalen, neem contact op via mail logies@oost-vlaanderen.be.

Stop je met de uitbating van je logies?

Laat dit via een email weten aan Toerisme Vlaanderen: logies@toerismevlaanderen.be .

Voor vragen of technische problemen, contacteer de collega’s bij Toerisme Vlaanderen via: logies@toerismevlaanderen.be en tel. 02/504 04 00.

Waar kan ik een overzicht van het logies bekijken?

Alle logies dat aangemeld en erkend is, kan je in het basisregister van Toerisme Vlaanderen terugvinden. Je kan in dit register alle logies gelegen in Vlaanderen opzoeken en eventueel exporteren naar excel. Meer info: Wegwijs in het basisregister

Belangrijk: Iedere gemeente beslist autonoom hoe om te gaan met het promoten van logies in hun gemeente of stad. Neem dus als logies best contact op met je lokale ambtenaren.

2. Promotionele gegevens

Als erkende logiesuitbating kan je inschrijven voor een bevoorrecht partnerschap. Het verschil tussen aangemeld en erkend is, dat de status van erkend logies bevestigt dat werd bewezen dat aan de voorwaarden werd voldaan. Een kwaliteits- en veiligheidsgarantie die we als basis vooropstellen voor de gratis extra zichtbaarheid in onze promotiekanalen, bovenop een basis aanwezigheid op onze websites.

Promotionele tekst en afbeeldingen van je logiesuitbating kan je ons via deze samenwerking bezorgen om jouw logies extra in de kijker te zetten. Hoe dit precies werkt, wat de voorwaarden zijn, lees je hier: promotie van je logies 

Vragen of hulp nodig?