Skip to main content
04-04-2022

Uit een grootschalige logiesbevraging van Toerisme Vlaanderen (in samenwerking met de toeristische organisaties van de provincies en de kunststeden) tijdens de 2e helft van januari en de 1e helft van februari, blijkt dat 2021 voor de Oost-Vlaamse logiessector op economisch vlak iets gunstiger was dan het eerste coronajaar 2020. Het voorbije jaar draaide 60% van de Oost-Vlaamse logiesuitbaters break-even of maakte winst, in 2020 was dat slechts 32%.

In 2021 genoot 45% van het Oost-Vlaams logies van steunmaatregelen tegenover 66% in 2020.
De bevraging bevestigt ook de vaak moeilijke zoektocht naar geschikt personeel en toont dat de logiesuitbaters duidelijk bezig zijn met investeringen om hun logies te verduurzamen.
Algemeen voorzien de logiesuitbaters op het moment van de bevraging voor 2022 een gunstigere balans dan in 2021. Ze verwachten een verdere globale stijging van de prijzen en ook voor de last-minute boekingen, sterk toegenomen door de coronacrisis, voorzien ze nog een toename.