Wat is het?

Het logiesaanbod in Vlaanderen werd jaarlijks in kaart gebracht. Over de jaren heen ontstond een duidelijk beeld van de evolutie van het logies, op basis van de trends in het aantal uitbatingen, logieseenheden (vb. kamers) en bedden binnen de verschillende logiesvormen (hotels, gastenkamers, vakantiewoningen, kampeerlogies, jeugd- en sociaal volwassenenlogies, vakantieparken en vakantielogies) en dit voor Vlaanderen, de provincies, de regio’s, de kunststeden,… Informatie over de grootte, de vergunningsstatus en de comfortclassificatie van het logiesaanbod verfijnt het beeld.

Welk cijfermateriaal is beschikbaar?

De logiesrapporten tot 2016 werden opgesteld met als bron de toerismedatabank. Deze databank is met de komst van het nieuwe logiesdecreet verdwenen waardoor vanaf 2017 geen rapporten meer beschikbaar zijn.
Het huidig logiesaanbod en de evolutie van het logiesaanbod vanaf 1 april 2017 zijn gebaseerd op het basisregister van Toerisme Vlaanderen. Ze zijn te raadplegen via de website van  Toerisme Vlaanderen: https://www.toerismevlaanderen.be/logiesaanbod 

Te Gast in Vlaanderen

Download het rapport (2012-2016)

Logiesaanbod in Oost-Vlaanderen

Raadpleeg hier het logiesaanbod in Oost-Vlaanderen 2012-2016

Logiesaanbod in de Oost-Vlaamse Regio’s

Raadpleeg hier het logiesaanbod in het Meetjesland 2023
Raadpleeg hier het logiesaanbod in Scheldeland Oost-Vlaanderen 2023
Raadpleeg hier het logiesaanbod in de Vlaamse Ardennen 2023
Raadpleeg hier het logiesaanbod in het Waasland 2023
Raadpleeg hier het trendrapport Leiestreek van Westtoer 2022

Vragen of hulp nodig?