Skip to main content
15-10-2019
Logies Vlaamse Ardennen, partnerschap met Toerisme Vlaamse Ardennen

Het promoten van de Vlaamse Ardennen als toeristische bestemming is de kerntaak van Toerisme Vlaamse Ardennen vzw.

Na de succesvolle promotiecampagne ‘Het Wandelwalhalla’ in 2017 en 2018 zullen Toerisme Vlaamse Ardennen én Toerisme Oost-Vlaanderen in 2020 opnieuw de krachten bundelen.
In het voorjaar zal een nieuwe marketingcampagne worden gelanceerd samen met een nieuwe branding en nieuwe website voor de Vlaamse Ardennen. Een nieuw logo en nieuwe verhaallijnen die vertellen waar de regio écht voor staat, zullen een prominente plaats krijgen op de nieuwe en vooral inspirerende website.

De doelstelling is om de Vlaamse Ardennen op een duurzame, toekomstgerichte manier verder te ontwikkelen als een toeristische bestemming. Daarbij zal er specifieke aandacht zijn voor de bevordering van het verblijfstoerisme. We willen de logies in de regio dan ook graag nauwer betrekken bij onze werking.

De logies die in onze marketing een prominentere plaats wensen kunnen zich engageren voor een GRATIS partnerschap met ons.

Inhoud partnerschap voor de logiesuitbater

Logies die zich inschrijven worden als bevoorrechte partners meegenomen worden in de promotionele communicatie van de Vlaamse Ardennen. Via dit ‘bevoorrecht’ partnerschap zal de logiesuitbater niet alleen actief betrokken worden in de promotievoering van Toerisme Vlaamse Ardennen en Toerisme Oost-Vlaanderen maar ook zal het logies zichtbaar aanwezig worden in het promotioneel aanbod van de regio.

De huidige communicatiemiddelen van Toerisme Vlaamse Ardennen en Toerisme Oost-Vlaanderen bestaan o.a. uit:

 • Websites: www.toerismevlaamseardennen.be en www.routen.be
 • Facebook: Toerisme Vlaamse Ardennen en Toerisme Oost-Vlaanderen
 • Instagram: Toerisme Vlaamse Ardennen en Toerisme Oost-Vlaanderen
 • E-nieuwsbrieven: Toerisme Vlaamse Ardennen en Toerisme Oost-Vlaanderen
 • Perswerking: journalisten én influencers/bloggers met focus op Vlaanderen en Nederland
Partnerschap 2020: deelnamevoorwaarden
 • Je bent erkend door Toerisme Vlaanderen (www.logiesdecreet.be)
 • Je bezorgt ook ons promotionele info én professioneel uitziende foto’s die door Toerisme Vlaamse Ardennen én Toerisme Oost-Vlaanderen rechtenvrij gebruikt kunnen worden ter promotie, of je bent bereid om deel te nemen aan het aanbod van Toerisme Oost-Vlaanderen om professionele foto’s te laten maken aan een heel voordelige prijs. Meer info op: https://sector.tov.be/professionele-fotoshoot-in-je-logies/
 • Je bent bereid om op vraag van Toerisme Vlaamse Ardennen of Toerisme Oost-Vlaanderen mee te werken aan een promotionele actie (een gratis overnachting met ontbijt voor 2 personen of een gelijkwaardig alternatief indien een overnachting niet mogelijk is vb. gebruik van de locatie) ism een  journalist/ influencer/ blogger. Toerisme Vlaamse Ardennen zal een selectie maken van logies waar er in de loop van 2020 een blogger/influencer/journalist en partner langsgaat. Op hun beurt zorgen zij uiteraard voor extra online promotie (vb. via een blog, instagram,…) van het logies in kwestie.
 • Jouw aanbod moet gefocust zijn op de toeristische profilering van de Vlaamse Ardennen maw gericht naar mensen die komen genieten van een vakantie (op diverse manieren) in de regio. 
 • Bij voorkeur bevat jouw logies nieuwe verrassende mogelijkheden rond de 4 kernwaarden waar wij mee werken: het landschap (wandelen), een uitdaging (fietsen en andere uitdagingen), de rust (stilte en slow down), karakter (lokale tradities, van ouds genieten)
 • De kwaliteit van het aanbod staat voorop (degelijkheid, prachtlocatie, vriendelijke ontvangst, streekproducten, …)
 • De deelnemer promoot de bestemming Vlaamse Ardennen ook via zijn eigen kanalen (website, nieuwsbrieven, advertenties, social media, …). We vragen aan de deelnemers om op zijn minst op de eigen website Toerisme Vlaamse Ardennen te vermelden en te verwijzen naar onze website voor toeristische info. We bezorgen jullie hiervoor na inschrijving nog een online toolkit met de nodige bestanden die daarvoor gebruikt kunnen worden.
 • Deelnemende logies worden opgenomen in de campagne 2020, zij het via vermelding in een eventuele publicatie, zij het via promotie via de online kanalen of nieuwsbrief. Toerisme Vlaamse Ardennen behoudt het recht om te beslissen op welke manier en via welk kanaal de logies worden opgenomen.
 • Partner worden op de sectorwebsite Toerisme Oost-Vlaanderen www.sector.tov.be voor het gemakkelijk aanvragen en bestellen van brochures:  https://sector.tov.be/brochures-bestellen/
 • Inschrijven op de sectornieuwsbrief via sector.tov.be om op de hoogte te blijven.

Bij vragen kan je terecht op 055 20 76 81.