Skip to main content
03-09-2020

De vijf Vlaamse provincies ambiƫren een blijvende en versterkte rol inzake toeristisch en recreatief fietsen in Vlaanderen. Naar aanleiding hiervan hebben de vijf Vlaamse provinciale toeristische organisaties, waaronder Toerisme Oost-Vlaanderen, dan ook besloten het bestaande LF-fietsproduct van Toerisme Vlaanderen over te nemen.

Zeer concreet zullen de bestaande LF-routes worden gesaneerd en vervangen door Vlaamse Icoonroutes. Vanaf medio november 2020 starten we in Oost-Vlaanderen – route per route – met het geleidelijk aan wegnemen van de huidige LF-bebording: LF38_Dender-Waaslandroute en LF30_Schelde-Deltaroute.
Vanaf het vroege voorjaar 2021 beginnen we met de bewegwijzering van de allereerste Vlaamse Icoonroute in Oost-Vlaanderen: de Schelderoute. In een later stadium volgt de realisatie van de Heuvelroute en de Kunststedenroute.
Na het ontrollen van alle Vlaamse Icoonroutes in de vijf provincies ontstaat tot slot een heuse Vlaanderenroute.