Skip to main content
07-03-2019

Naast het werken aan de kwaliteit van hun rondleidingen, moeten organisaties met gidsenwerking ook rekening houden met een hoop regels en verplichtingen, al dan niet verbonden aan hun activiteiten of rechtsvorm. Bovendien zijn er talloze manieren waarop organisaties kunnen samenwerken met de gidsen die voor hen rondleidingen geven. Die verschillende mogelijkheden aan (contractuele) relaties brengen eveneens regels en verplichtingen met zich mee.


Toerisme Vlaanderen ontwikkelde een leidraad voor organisaties met gidsenwerking om hen op weg te helpen in de juridische, fiscale, boekhoudkundige,… eisen die aan hen worden gesteld. We geven een eerste algemene blik op een aantal aspecten die van tel zijn. Met deze brochure zal je als organisatie helpen om de juiste vragen te stellen enerzijds rond het juridisch en fiscaal beheer van de organisatie en anderzijds bij de samenwerking met je gidsen.