Wat?

Een jaarplan geeft een overzicht van plannen en budgetten zoals die worden opgesteld op het einde van het voorafgaande jaar.