Skip to main content
20-08-2019

Aalst heeft de laatste jaren een opmerkelijke positieve evolutie gekend op vlak van gidsenwerking en groepsaanbod. Leen Chiau, consulent gidsen en groepsuitstappen in Aalst, schetst het verhaal:

Niet overweldigen, wel inzetten op beleving

Leen Chiau coördineert de gidsen en groepsuitstappen van Aalst. Als medewerker bij de dienst Toerisme en Erfgoed zet ze haar stad op de kaart. Haar doel? De kwaliteit van de gidsenwerking naar een hoger niveau tillen. En dat is gelukt. “Sinds 2017 kunnen we onze gidsen beter evalueren en maken we jaarlijkse actieplannen op. Ik merk nu al een kentering,” zegt Leen.

In Aalst is er geen gidsenvereniging. De gidsen waarmee Visit Aalst werkt, doen dat als zelfstandige in bijberoep. “Als een gids zich wil aansluiten, legt die eerst een examen af”, zegt Leen. “Hij of zij doet dan een proefrondleiding met een jury. Die bestaat uit een groep experts, ieder met zijn eigen invalshoek. Zo komen we tot een complete en betrouwbare beoordeling. We werken nu met 25 actieve gidsen. En ondertussen komen er geregeld nieuwe kandidaturen binnen.”

We merken de laatste jaren ook een sterke stijging in het aantal rondleidingen. Tal van acties dragen bij tot deze evolutie zoals het organiseren van zondagse themawandelingen voor de bewoners en bezoekers, openstelling van onze Unesco trots het Belfort, bezoek achter de schermen in de carnavalswerkhallen, samenwerken met toeristische partners,…. Kortom we zijn sterk gaan inzetten op communicatie en anderzijds op de verdere professionalisering van de gidsen en de kwaliteit van de beleving tijdens een rondleiding. Beiden lonen!

In oktober 2018 startte Leen met de workshops Kwaliteit in Gidsenwerking van Toerisme Vlaanderen. Daar kreeg ze allerlei tools aangereikt, zoals de competentiewaaier. “Die ligt altijd naast mij”, vertelt Leen. “Ik ken hem ondertussen bijna uit het hoofd. Zo nuttig is hij. We hebben deze creatief bewerkt en zo de competenties gepersonaliseerd op de kernwaarden van onze stad. Alles wat Aalst typeert staat erin.

Met die kennis vernieuwde Leen ook het evaluatieformulier voor kandidaat-gidsen: “De competenties van onze gidsen krijgen veel meer aandacht. Elke competentie heeft haar eigen score. Dat maakt het een stuk eenvoudiger om kandidaten te beoordelen. Is de gids geslaagd? Dan schaaft die in overleg met ons de competenties bij die nog wat scherper moeten. We vinden het bijvoorbeeld belangrijk dat er zoveel mogelijk beleving van onze kernwaarden (satire, lef, vakmanschap en creativiteit) in elke rondleiding zit.”

“Ik nam me voor om de missie van onze dienst Toerisme en Erfgoed door te trekken naar onze gidsenwerking”, zegt Leen. “Onze organisatiestructuur moest vernieuwd worden, het takenpakket voor de medewerkers van dienst Toerisme en Erfgoed werd verdeeld. De workshop kwam net op het goede moment. De gidsen zijn onze ambassadeurs, dus de kwaliteit van de gidsenwerking is een belangrijk punt voor onze dienst. Ik heb alvast het eerste initiatief genomen.”

Positieve evolutie

Leens plan viel in goede aarde. In het meerjarig strategisch beleidsplan van Toerisme Aalst kreeg de gidsenwerking een vaste basis om verder de kwaliteitsfocus uit te bouwen. De stelling ‘gidsen is een engagement in plaats van een hobby’ wordt bij Visit Aalst kracht bijgezet.
“We gaan nu vaker in dialoog met de gidsen”, vertelt Leen. “En we vragen naar hun visie. Die band scheppen is belangrijk – dat heb ik opgestoken tijdens de workshops.” Jaarlijks voorzien we formele en informele overlegmomenten en een teambuilding om zo ons gidsenteam nog hechter te maken. Individueel bespreek ik met de gidsen ook de evaluatieformulieren die we ontvangen van de groepen na een rondleiding. Dit is het ideale moment om tussen Visit Aalst en de gids de algemene afspraken en competenties te verfijnen.
Elke dag zet Leen zich samen met de collega’s van Visit Aalst in om de gidsenwerking te verbeteren. Haar inspanningen werpen hun vruchten af. “Ik voel echt dat er iets veranderd is. We verliezen de gidsenkwaliteit geen seconde meer uit het oog. En als onze gidsen een klankbord nodig hebben, staan wij klaar.”

Meer info

Leen Chiau, consulent gidsen en groepsuitstappen
leen.chiau@aalst.be
053 72 32 02

Wil je zelf een workshop Kwaliteit in Gidsenwerking volgen?

Toerisme Vlaanderen organiseert elk jaar workshops. Momenteel staat nog geen nieuwe workshop gepland. Klik hier voor meer informatie.