Op donderdag 4 maart 2021 vond de infosessie rond toegankelijk toerisme plaats, en er was ook een vervolgsessie op 27 april 2021. Via deze pagina kan je de presentaties van de sprekers én de gestelde vragen met antwoorden terugvinden. Klik hier om rechtstreeks naar de vragen en antwoorden te gaan.

De sessie heeft als doel:
  • Opportuniteiten voor je zaak
  • Inspiratie bieden om de toegankelijkheid te vergroten op een haalbare manier
  • Partnerschap met Toerisme Oost-Vlaanderen rond toegankelijk ondernemen
  • Sensibilisering

Wil je meer uitleg over toegankelijk toeristisch ondernemen? Of wil je zelf ook een toegankelijk toeristisch ondernemer worden? Dan kan je vóór 1 april 2021 via deze link de engagementsverklaring ondertekenen.

Programma en sprekers

De eerste twee presentaties komen uit de vervolgsessie die plaatsvond op 27 april.

De toegankelijke toeristische ondernemer

Screening
Filip Maris


Onderstaande presentaties werden gebruikt op de sessie van 4 maart.

Toelichting project toegankelijke routen
David Talloen, beleidsmedewerker Toerisme Oost-Vlaanderen

Let’s talk about accessibility
Kristof Steegmans, oprichter van WeTravel2 en Kompaan vzw

Getuigenis van een toegankelijke toeristische ondernemer
Roos Strobbe, coördinator van De Nieuwe Ceder

Toelichting engagementsverklaring
Mieke Belmans, manager Toerisme Oost-Vlaanderen


Vragen en antwoorden

Waar kan ik meer info vinden over toegankelijk toeristisch ondernemen en over het project Toegankelijke routen in Oost-Vlaanderen?
Bij wie kan ik terecht als ik nog vragen heb?
Je kan terecht bij David Talloen, de projectleider van Toegankelijke routen in Oost-Vlaanderen:
david.talloen@oost-vlaanderen.be
– 09/267 71 46
Info over toegankelijk toeristisch ondernemen en de engagementsverklaring: https://sector.tov.be/toegankelijk-toeristisch-ondernemen-in-oost-vlaanderen/  
Meer info over het huidig aanbod van toegankelijke routes: https://www.routen.be/toegankelijkheid  

Wat als je toegankelijk bent voor rolstoelgebruikers (helling en een bel aan de voordeur) maar de toiletten eigenlijk niet gemakkelijk toegankelijk zijn voor mensen met een mobiele beperking, omdat de deuropening of ruimte van het toilet niet voldoende breed is voor mensen met een rolstoel. Ben ik dan verplicht om mijn infrastructuur aan te passen, vooraleer ik de engagementsverklaring teken?
We vinden het al een bijzonder positieve stap dat je zoekt naar een oplossing. Toch moeten we een bepaalde grens trekken van minimale vereisten, namelijk dat zowel de ingang als het sanitair toegankelijk is of wordt gemaakt tegen 1 april 2022. We zijn ons ervan bewust dat extra kosten maken niet evident is in deze tijden, maar werken aan toegankelijkheid schept ook heel wat opportuniteiten. Kortom, indien je bereid bent om tegen 1 april 2022 je ingang en sanitair toegankelijk te maken voor rolstoelgebruikers, teken dan zeker de engagementsverklaring.

Het sanitair is niet toegankelijk via de normale weg, maar wel bijvoorbeeld via de buitenzijde. Is dit ok?
Het beste is dat alle voorzieningen voor iedereen toegankelijk zijn en dat mensen met een beperking niet een aparte ingang moeten nemen. Mensen worden immers niet graag anders behandeld of altijd op de neus gedrukt dat ze te kampen hebben met drempels. Soms is dit principe niet haalbaar of goed te compenseren met duidelijke communicatie en klantvriendelijkheid. Met andere woorden, niet ideaal, maar dit hoeft je niet tegen houden om mee te stappen in het verhaal van toegankelijke ondernemer. Ga dus voor toegankelijk ondernemen.

Wat moet ik doen om een persoon met een beperking in dienst te nemen?
Neem contact op met GTB (Gespecialiseerd Team Bemiddeling): zie https://www.gtb.be/. GTB is de dienst voor de bemiddeling van mensen met een arbeidsbeperking of gezondheidsproblemen naar een gepaste job. Het gespecialiseerd team van GTB staat klaar om je te bemiddelen naar werk en om je job te behouden. In de eerste plaats zoeken ze naar betaald werk. Als dat niet haalbaar is, kijken ze uit naar een passend alternatief. Ook tijdens een tewerkstelling kunnen zowel de werknemer als de werkgever advies en ondersteuning krijgen.
Weet ook dat de overheid financiële tegemoetkomingen heeft voor wie medewerkers aanwerft met een arbeidsbeperking of gezondheidsprobleem.
– Dan krijg je een Vlaamse ondersteuningspremie (VOP) ter compensatie van je rendementsverlies
– Bovendien betaalt de overheid de kosten terug als je een aanpassing doet aan jouw werkplek.
Je kan ook info en inspiratie vinden op de website van VIVO: https://www.vivosocialprofit.org/arbeidshandicap.

Via welke kanalen gaan mensen, die nood hebben aan toegankelijkheid, voornamelijk een hotel boeken? Waar kunnen ze correcte informatie vinden over toegankelijkheid?
Vaak gaan mensen op zoek naar verblijven met een A of een A+-label. Meer info kan je vinden bij https://www.toerismevlaanderen.be/toegankelijkheidslabel. Met het project “Toegankelijke routen in Oost-Vlaanderen” van Toerisme Oost-Vlaanderen  zullen we zwaar inzetten op promotie, zodanig dat de attracties en de horeca langs de routes ook goed bekend geraken bij mensen met een beperking en hun familie.

Kan iemand langskomen om te zien of wij toegankelijk kunnen gemaakt worden? Ik heb bijvoorbeeld geen aangepast toilet maar toch staan wij open voor rolstoelgebruikers.
In het kader van het project ‘Toegankelijke routen in Oost-Vlaanderen’ komt Inter-EVA Toegankelijk Vlaanderen bij je langs om te screenen op het vlak van toegankelijkheid. Je hebt meer dan een jaar de tijd (tot 1 april 2022) om je ingang en sanitair toegankelijk te maken voor rolstoelgebruikers. Je kan natuurlijk ook altijd zelf contact opnemen met Inter, maar dan moet je zelf instaan voor de kosten.

Ik ben verantwoordelijk voor verschillende zaken. Moet ik dan voor iedere zaak de engagementsverklaring invullen?
Inderdaad. Op deze manier hebben we een goed overzicht op onze routes.

Kan men subsidies krijgen voor aanpassingen i.v.m. de toegankelijkheid?
Voor logies zijn er subsidiemogelijkheden bij Toerisme Vlaanderen: https://www.toerismevlaanderen.be/logiessubsidie.
De overheid heeft financiële tegemoetkomingen voor wie medewerkers aanwerft met een arbeidsbeperking of gezondheidsprobleem.
Ook zijn er mogelijkheden voor ondernemers in landelijke gemeenten -maar dan op projectbasis en dus ruimer gezien- bij de Provincie: https://plattelandsloket.be/.

Kan ik de gegevens krijgen van de Nieuwe Ceder die getuigde als toegankelijke toeristische ondernemer?
Roos Strobbe
Coördinator cluster hotel – De Nieuwe Ceder vzw
Parijsestraat 34, 9800 Deinze
Tel: 09/381 58 85 – roos.strobbe@zorgdorpen.be

Hoe wordt dit aangepakt voor de provinciale domeinen, erfgoedsite en centra?
Voor het toeristisch aanbod van de provincie Oost-Vlaanderen wordt dit op een andere manier aangepakt, aangezien dit reeds is voorzien in het meerjarenplan 2020-2025 van de Provincie Oost-Vlaanderen. Zo zal de dienst Integrale Kwaliteitszorg contact met jullie opnemen en verdere afspraken met jullie maken. Sowieso worden de provinciale domeinen betrokken in het project Toegankelijke routen.