Skip to main content

Impact Corona en steunmaatregelen

01-06-2020

Het Coronavirus heeft een zeer grote impact op onze maatschappij en op de toeristische sector. Via onderstaande inhoud willen we de toeristische sector in Oost-Vlaanderen de nodige informatie verschaffen en wijzen op interessante links met meer informatie, zoals onder meer voor steunmaatregelen.

https://sector.tov.be/coronavirus-toerisme-een-overzicht/

Overzicht coronasteunmaatregelen – voor Korte Keten ondernemers en verbreders in de land- & tuinbouw

De coronasituatie heeft serieuze gevolgen voor de ganse economie in ons land. Ook de land- en tuinbouw wordt getroffen. Heel wat hoevewinkels zien hun verkoop toenemen. Dit is zeker een opsteker maar voor sommige collega’s heeft de coronacrisis ook acute gevolgen. Collega’s die vnl. op markten verkopen, aan horeca leveren, een verbruikszaal of terras uitbaten, sierteeltbedrijven met een thuisverkoop… zien hun inkomsten drastisch dalen of tot 0 herleidt. Heel wat Korte Keten ondernemers ontvangen ook scholen, groepen, bedrijven,…. Al deze activiteiten dienden stopgezet te worden. Vooral voor hen zetten we de steunmaatregelen i.k.v. de coronacrisis even op een rijtje op onze website: http://steunpuntkorteketen.be/Nieuws/articleType/ArticleView/articleId/3086/Coronamaatregelen-26-maart

Ook onze partner helpt je om de nodige steunmaatregelen aan te vragen:

Het Steunpunt Korte Keten inventariseert momenteel de economische impact van het Coronavirus op de sector landbouwverbreding. We vragen alle ondernemers in de verbrede landbouw om via deze vragenlijst jouw actuele situatie met ons te delen: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZj-wjsz5SwLErVW7gDW9wAbr4ojC8REaS4iyW4UBNbzC6bw/viewform

Hier kan je tips van Boerenbond terugvinden om ook jouw inkomstenverlies in de toekomst goed bij te houden: https://www.boerenbond.be/system/files/article/kosten-opbrengsten-corona_23032020.pdf?utm_campaign=covid19_inkomsten&utm_source=website&utm_medium=pdf

We nemen dit initiatief om een beter zicht te krijgen op de omvang van de gevolgen. Een goede beschrijving van jouw getroffen activiteit en de derving aan inkomsten zijn dus belangrijk voor ons. Uiteraard gaan we hierbij vertrouwelijk te werk. Aan de hand van een overzichtelijk dossier willen we vervolgens, in samenspraak met de vakorganisaties, om gepaste steunmaatregelen vragen voor jullie.
Ondertussen beantwoorden we ook nog steeds alle vragen waar ondernemers uit de verbrede landbouw (Korte Keten, landbouweducatie, hoevetoerisme,…) mee zitten. Zit je met een vraag? Stel ze ons via adetelder@samenferm.be of bthoelen@samenferm.be. Een collega neemt zo snel als mogelijk contact met je op. Alvast bedankt voor jullie input.