23-10-2020

Update 23 oktober

Vanaf 23 oktober 2020 tot en met 19 november 2020 geldt dat er voor evenementen in de cultuur- en evenementensector maximum 200 deelnemers zijn toegestaan binnen, mits het respecteren van de 1,5 meter-regel én het dragen van een mondmasker. Het aanbieden van drank en voedsel is verboden. Het is bovendien niet langer mogelijk om van dit aantal af te wijken via het COVID Infrastructure Risk model.
Ter info: de nieuwe steunmaatregelen gelden niet alleen voor restaurants en cafés, ook andere toeristische ondernemers en de evenementensector komen hiervoor in aanmerking (bij een grote omzetdaling).

Veiligheidsmaatregelen

Op het overlegcomité van 23 oktober 2020 werd het volgende beslist:
Er is een maximaal aantal aanwezigen: maximum 40 personen binnen, maximum 400 personen buiten. Kan het evenement veilig doorgaan (voldoende afstand én met mondmasker)? Dan mogen er maximum 200 personen binnen. Het is niet langer mogelijk om van dit aantal af te wijken via het COVID Infrastructure Risk model.
Bovendien is het ter plaatse aanbieden en nuttigen van drank en voeding verboden.
De maatregelen gelden tot en met 19 november 2020. (Bronnen: Toerisme Vlaanderen en info-coronavirus.be)

Vindt jouw evenement plaats in een conferentiezaal, auditorium, casino, bioscoop, theater- of concertzaal? Dan is het sinds 11 juli voor iedereen ouder dan 12 jaar verplicht om een mondmasker of een veilig alternatief in stof te dragen.
Sinds woensdag 29 juli 2020 zijn mondmaskers ook verplicht op evenementen.
Lees meer op de website van Toerisme Vlaanderen.

Adviesmodel en leidraad

Voor de eventsector werd een adviesmodel ontwikkeld. Voor de meetingsector helpt een leidraad coronapreventie je op weg.

Heropstart eventsector met Event Risk Model

Sinds 1 juli is het opnieuw toegestaan om evenementen te organiseren, weliswaar met een beperkt aantal deelnemers. Om een verantwoord en corona-veilig verloop van elk evenement te garanderen, werd het COVID Event Risk Model ontwikkeld. Dit dynamisch adviesmodel laat je als organisator toe om je evenement te testen op potentiële COVID-19-veiligheidsrisico’s.

Via de website www.covideventriskmodel.be vul je als organisator een vragenlijst in over het evenement. Als jouw evenement voor de coronacrisis al een vergunningsplicht had, of meer dan 40 deelnemers telt, vul je de COVID Event Risk Model-vragenlijst in en voeg je die toe aan het veiligheidsdossier. De lokale overheid valideert dit veiligheidsdossier. Evenementen met minder dan 40 bezoekers kunnen zich, bij de voorbereiding van hun event, ook baseren op de event scan en het protocol. Op de website vind je ook een protocol en Code of Conduct met handvaten om extra veiligheidsmaatregelen te treffen om een COVID-veilig event te organiseren.

Het model is goedgekeurd door de GEES-experten die de exitstrategie uitwerken en wordt ondersteund door alle lokale, regionale en federale autoriteiten. Het COVID Event Risk Model biedt de eventsector nu eindelijk perspectief voor de nabije toekomst.

Leidraad coronapreventie in meetinglocaties

Naast het Covid Event Risk Model ontwikkelde Toerisme Vlaanderen ook een leidraad rond coronapreventie in meetinglocaties. Deze leidraad bevat een checklist voor uitbaters van meetinglocaties en geeft aan welke preventieve maatregelen je moet nemen om een vergadering of evenement veilig te laten plaatsvinden. De leidraad bevat ook tips en modellen.

Toerisme Vlaanderen heeft de veelgestelde vragen over de leidraad opgelijst. Klik hier voor de veelgestelde vragen over de leidraad. (opgelet: nog niet aangepast aan de beslissingen van oktober ’20)

Steunmaatregelen

Sinds september 2020 kan je als organisator een aanvraag indienen voor een terugbetaalbaar voorschot voor de organisatie van jouw evenement. Lees meer over deze steunmaatregel via VLAIO
Meer informatie over de diverse steunmaatregelen vind je terug in dit overzicht.