Skip to main content
02-09-2021

Update 2 september 2021

Alle vormen van bezoekerscentra en toeristische onthaalcentra of infopunten zijn open voor het publiek. Toerisme Vlaanderen stelt een algemeen protocol voor de toeristische sector ter beschikking, het sectorprotocol. Het respecteren van de afstandsregel blijft een belangrijk principe om de verspreiding van het virus te beheersen. De exploitant of het lokaal bestuur kan eventueel specifieke voorwaarden opleggen. Als het toeristisch onthaal gekoppeld is aan een andere voorziening (bijvoorbeeld museum, attractie, horecazaak, detailhandel, cultuurhuis), dan moeten ook de voorwaarden van het daarop toepasselijke veiligheidsprotocol worden nageleefd.   

Protocol toeristische sector

Sinds 1 september 2021 is een basisprotocol van kracht voor de volledige toeristische sector, dus ook voor toeristische infokantoren.

Wat zegt het protocol?

Omdat sinds 1 september 2021 een groot aantal van de veiligheidsmaatregelen binnen de toeristische sector is vervallen, werkt Toerisme Vlaanderen we niet langer met protocollen per deelsector. Er is nu één basisprotocol voor toerisme.

Dit basisprotocol richt zich tot de volledige toeristische sector, dus ook tot de infokantoren toerisme.

Voorwaarden in het protocol

Het open stellen voor het publiek is mogelijk op voorwaarde dat aan alle hieronder vermelde voorwaarden wordt voldoen.

  • Mondmaskers en andere persoonlijke beschermingsmiddelen zijn verplicht voor personen ouder dan 12 jaar die niet behoren tot eenzelfde groep (gezelschap) en worden gebruikt indien de regels van de social distancing niet kunnen worden nageleefd omwille van de aard van de uitgeoefende activiteit.
  • de onderneming of vereniging informeert de consumenten, personeelsleden en derden tijdig en duidelijk zichtbaar over de geldende preventiemaatregelen
  • de onderneming of vereniging stelt middelen voor de noodzakelijke handhygiëne ter beschikking van het personeel en de consumenten;
  • de onderneming of vereniging neemt de gepaste hygiënemaatregelen om de inrichting en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren;
  • de onderneming of vereniging zorgt voor een goede verluchting;
  • een contactpersoon wordt aangeduid en bekendgemaakt, zodat consumenten en personeelsleden een mogelijke besmetting met het coronavirus COVID-19 kunnen melden met het oog op het vergemakkelijken van contact tracing;
  • In besloten gemeenschappelijke ruimten zoals filmzalen en theaterzalen is het gebruik van een luchtkwaliteitsmeter (CO2) verplicht en dient deze op een voor de bezoeker duidelijk zichtbare plaats te worden geïnstalleerd. De luchtkwaliteitsrichtnorm is 900 ppm CO2. Boven 900 ppm dient de uitbater te beschikken over een actieplan om compenserende luchtkwaliteits- of luchtzuiveringsmaatregelen te verzekeren.

Coronaproof onthaal: communicatietools

Toeristische onthaal houdt in dat onthaalcentra bezoekers ontvangen op een coronaveilige manier. Toerisme Vlaanderen ontwikkelde een vijfdelige set van posters en stickers die je daarbij helpen.

Webinars over heropstart toeristische infokantoren

In juni 2020 planden we webinars over hoe veilig en coronaproof heropstarten en over gastvrijheid in coronatijden.