25-09-2020

Update 25 september

Sinds 8 juni zijn gidsactiviteiten in groep mogelijk, en dit met een aantal strikte veiligheidsmaatregelen.
Sinds eind juli zijn er extra maatregelen. Het protocol van de gidsactiviteiten was al uitgebreid (verplichte registratie van gegevens, mondmasker verplicht bij de meeste rondleidingen), toch zijn er nog een aantal aspecten die extra aandacht vergen.

Aantal deelnemers gidsactiviteit

Georganiseerde culturele activiteiten kunnen doorgaan onder begeleiding van een verantwoordelijke en zijn beperkt tot 50 personen, op voorwaarde dat de veiligheidsafstand wordt gerespecteerd. In de praktijk zal dit echter niet haalbaar zijn voor bezoekers om zich met een groep van 50 personen in een (al dan niet openbare) ruimte te verplaatsen én tegelijk de afstandsregels te respecteren. Hiervoor moet immers gerekend worden op een oppervlakte van minstens 4 m² per persoon of 200 m² voor een groep van 50.
In de geest van de beslissing van de veiligheidsraad van 23 september 2020, adviseert Toerisme Vlaanderen om gidsactiviteiten te beperken tot maximum 20 personen (kinderen jonger dan 12 jaar niet meegerekend). Rekening houdende met de anderhalve meter afstand tussen de deelnemers zijn kleinere groepen nog meer aan te raden.

Mondmasker

Deelnemers aan culturele- en vrijetijdsactiviteiten moeten bovendien een mondmasker dragen in musea, openbare gebouwen en andere drukbezochte plaatsen. De gids dient daarbij ook een mondmasker te dragen, een gelaatsscherm alleen is niet voldoende.
Sommige steden en gemeenten hebben zones afgebakend waarin een mondmasker verplicht is. Zowel publiek als gids dienen dan een mondmasker te dragen. Je kan best informeren bij de gemeente(n) waar de rondleiding plaats vindt.
Toerisme Vlaanderen adviseert dat gids en deelnemers (vanaf 12 jaar) altijd een mondmasker dragen.

Protocol heropstart gidsactiviteiten

Toerisme Vlaanderen publiceert het veiligheidsprotocol, specifiek voor organisaties met gidsenwerking. Het protocol is goedgekeurd en heeft dus een regelgevend karakter voor organisaties met gidsenwerking.

Wat zegt het protocol?

Dit veiligheidsprotocol richt zich tot alle organisaties met gidsenwerking en gidsen die rondleidingen in Vlaanderen aanbieden, organiseren en uitvoeren. Het werkveld waarbinnen deze organisaties en gidsen actief zijn, is heel divers. Er zijn verschillende soorten organisaties met een gidsenwerking: gidsenverenigingen, diensten voor toerisme, reisorganisatoren, musea, erfgoedsites,… Ook de locaties waar (in een stedelijke omgeving, in de natuur, in een museum,…) en de manieren waarop (te voet, met de fiets, per boot,…) de rondleidingen gebeuren zijn heel uiteenlopend.

Algemene principes zijn:
 • Gezondheid van gids en bezoekers staat voorop! Een heropstart kan pas als de organisatie de maatregelen kan hanteren en respecteren.
 • De algemene veiligheidsmaatregelen zijn cruciaal: schud geen handen, hou 1,5 meter afstand, zorg voor een mondmasker, let op een goeie handhygiëne, hoest of nies in de elleboog, voorzie papieren zakdoekjes, blijf thuis bij ziekte en ontsmet punten die door verschillende mensen worden aangeraakt.
Belangrijkste maatregelen op vlak van de organisatie met gidsenwerking
 • Zorg voor een intern voorzorgsmaatregelenplan specifiek voor de eigen organisatie en voorzie tijdig de nodige middelen.
 • Betrek en motiveer de gidsen bij het opstellen, uitvoeren en opvolgen van de voorzorgsmaatregelen.
 • Documenteer deze maatregelen ook schriftelijk. Dat kan door het opstellen van een interne handleiding voor de gidsen. Instrueer de gidsen hieromtrent, bijvoorbeeld met een praktische interne vorming.
 • Monitor deze maatregelen regelmatig en stuur bij waar nodig.
 • Zorg voor een aanspreekpunt (corona-coördinator) voor vragen i.v.m. de maatregelen. Communiceer aan de gidsen en de klanten wie deze contactpersoon is en hoe ze die kunnen bereiken.
 • Evalueer het bestaande aanbod van rondleidingen. Indien er delen van rondleidingen of volledige rondleidingen zijn waarbij de veiligheidsmaatregelen niet gerespecteerd kunnen worden (vb. bezoek aan kleine ruimte, rondgang in smalle steegjes,…) verwijder deze rondleidingen dan tijdelijk uit het aanbod.
 • Analyseer het traject, de inhoud en de aanpak van elke rondleiding. Bepaalde types van rondleidingen en bijhorende activiteiten zijn voorlopig niet aan de orde: proeverijen, kookworkshops,… Bepaalde elementen zijn mogelijk niet veilig, haalbaar of wenselijk (tonen en in de groep laten rondgaan van objecten, details van dichtbij bekijken, rollenspellen,…). Haal deze rondleidingen indien nodig uit het aanbod, pas de rondleiding aan of ga op zoek naar alternatieven.
 • Wanneer gidsactiviteiten plaatsvinden in gebouwen, respecteer dan de veiligheidsvoorschriften die ter plaatse gelden. Bezoek enkel gebouwen en ruimtes waar de geldende veiligheidsregels rond social distancing door de groep kunnen nageleefd worden.
 • Wanneer voor de rondleidingen bepaalde vervoersmiddelen (fiets, bus, segway, boot,… ) worden gebruikt, respecteer dan de veiligheidsvoorschriften en richtlijnen die hierrond gelden.
Belangrijkste maatregelen vóór de rondleiding
 • Groepen worden volgens Toerisme Vlaanderen beperkt tot maximum 20 personen, exclusief de gids (en exclusief kinderen jonger dan 12 jaar). Rekening houdende met de anderhalve meter afstand tussen de deelnemers zijn kleinere groepen nog meer aan te raden.
De organisatie met gidsenwerking (of de gids zelf bij eigen organisatie)
 • communiceert online over de maatregelen en de verwachtingen t.o.v. de deelnemers.
 • bezorgt een informatiefiche aan de klanten met de voorzorgsmaatregelen.
 • bezorgt een informatiefiche aan de klanten met de maatregelen waaraan de klant zich dient te houden tijdens de rondleiding (o.a. eigen mondmaskers).
 • laat de klant op voorhand reserveren (online, telefonisch of ter plaatse), dus voor de gidsactiviteit. Het is van belang om van alle deelnemers een naam en telefoonnummer en/of mailadres op te tekenen zodat contact tracing achteraf vergemakkelijkt wordt.
 • biedt de mogelijkheid om de betaling van de rondleiding contactloos te laten verlopen.
 • voorziet materiaal dat een basishygiëne tijdens de gidsactiviteit kan garanderen, onder andere wegwerp-mondmaskers (in geval vergeten door de deelnemer), ontsmettingsmiddel,…
De gids
 • dient de rondleiding te annuleren of moet vervangen worden wanneer hij symptomen vertoont of er een risico op besmetting bestaat.
 • doet vóór de rondleiding een systematisch controle.
Belangrijkste maatregelen tijdens de rondleiding
 • De gids overloopt de afspraken en verwachtingen rond de manier waarop de rondleiding zal verlopen en de te respecteren maatregelen (o.a. afstand van 1,5m tussen elke persoon, verplicht dragen van een mondmasker in de voorziene zones of wanneer de regels van social distancing niet gerespecteerd kunnen worden – Toerisme Vlaanderen adviseert dat de deelnemers altijd een mondmasker dragen).
 • De gids zorgt voor handhaving van richtlijnen en regels door de deelnemers.
 • De gids ontsmet zijn handen na elk contact (deur, trapleuning, audiofoon, enz.).
 • De gids draagt verplicht een mondmasker of ander persoonlijk beschermingsmiddel (zoals vb een gelaatsscherm in zones waar een mondmasker niet verplicht is) tijdens de gidsactiviteit. De gids houdt ook voldoende afstand van de deelnemers (anderhalve meter). Toerisme Vlaanderen adviseert dat de gids altijd een mondmasker draagt.
 • Voor een rondleiding in een drukke omgeving met mogelijk veel lawaai zijn audiofoons aan te bevelen om de regels van social distancing te kunnen respecteren.
 • De gids denkt na over de plaats waar hij halt houdt om toelichting te geven: ver genoeg van een andere groep mensen, zonder de doorgang van voorbijgangers te belemmeren,…
Belangrijkste maatregelen na de rondleiding
 • De gids zorgt ervoor dat de deelnemers gebruik kunnen maken van een ontsmettingsmiddel.
 • De organisatie / gids ontsmet systematisch alle materialen / attributen die gebruikt werden tijdens de gidsactiviteit.
 • Aan het einde van de rondleiding ontsmet de gids zijn handen.
Webinars ‘Heropstart gidsactiviteiten in groep’

Toerisme Oost-Vlaanderen organiseerde webinars over ‘heropstart gidsactiviteiten in groep’. Expert Miguel De Clercq gaf meer uitleg over het protocol en beantwoordde de vragen.