Skip to main content
02-03-2023

Het begin van de paasvakantie… aftrap van het toeristisch seizoen én start van het onderzoek bij verblijfsgasten in de groene regio’s.

Na een periode van intensieve contactname met de logiessector gaven een 170-tal Oost-Vlaamse logiesuitbaters hun akkoord om “op het terrein” mee te werken aan dit onderzoek. Via meertalige flyers (met link en QR-code) en affiches zullen zij hun gasten de weg wijzen naar de online-vragenlijst. Dank voor deze onmisbare ondersteuning!
In de laatste week van maart wordt het nodige materiaal bezorgd aan wie toezegde om mee te werken.

Waarom al die inspanningen? Dit onderzoek  -samenwerking tussen de provinciale toeristische organisaties en Toerisme Vlaanderen-  wil het profiel, de activiteiten, de motivatie, de informatiebronnen, de tevredenheid en de bestedingen van de verblijfstoeristen in de Vlaamse regio’s in kaart brengen. De vorige editie van dit onderzoek dateert van 2017.  Tijd dus om frisse inzichten te verzamelen om het toerisme in onze regio’s samen nog beter te ontwikkelen en te promoten.

Het onderzoek loopt van begin april 2023 tot half maart 2024. We hopen op een mooie respons zodat we het beeld van de verblijfsgasten in de verschillende logiestypes in onze regio’s fijn kunnen inkleuren.

Vragen omtrent dit onderzoek? Contacteer onderzoek.toerisme@oost-vlaanderen.be