Skip to main content

Groot succes subsidies (met keerzijde)

05-06-2019

Het nieuwe subsidiereglement promotie van toeristisch evenementen is een zeer groot succes. Toerisme Oost-Vlaanderen geeft dit jaar aan 12 toeristische evenementen een subsidie om hun promotie te ondersteunen. Ter vergelijking: op basis van het oude subsidiereglement werden vorig jaar drie evenementen gesubsidieerd.

Dit uitzonderlijk goede resultaat heeft echter ook een keerzijde. Door het grote succes van het vernieuwde subsidiereglement is het voorziene subsidiebudget sneller dan verwacht opgebruikt, ondanks een budgetverhoging van € 7.000 extra. Subsidies voor toeristische evenementen die plaatsvinden in 2019, zijn jammer genoeg niet meer mogelijk.

Het reglement blijft natuurlijk geldig in 2020. Toeristische evenementen in 2020 kunnen wel gesubsidieerd worden.