Skip to main content
13-05-2020

Laatste update: 20 mei 2020

De Nationale Veiligheidsraad heeft op woensdag 13 mei een beslissing genomen omtrent het openen van musea en culturele bezienswaardigheden. Musea en culturele bezienswaardigheden (zoals historische gebouwen) mogen openen op 18 mei. Ze moeten wel een ticketsysteem opzetten online of per telefoon.

Een beslissing omtrent de opening van infokantoren is nog niet genomen. Toerisme Vlaanderen meldt hieromtrent het volgende: “Specifieke gevallen niet te na gesproken lijkt het ons logisch dat de onthaalcentra pas heropstarten als de toeristische stromen weer op gang mogen komen, dus we kijken vooral uit naar wat beslist wordt over ééndagtrips en tweede verblijven.” Op woensdag 13 mei werd nog geen beslissing genomen wat betreft ééndagtrips en tweede verblijven. Op 20 mei werd verplaatsing naar tweede verblijven wel toegestaan.
Toerisme Oost-Vlaanderen houdt de vinger aan de pols op het vlak van de infokantoren. Zodra we meer weten, publiceren we het op deze sectorwebsite.

Belangrijk hierbij te melden is dat 18 mei GEEN verplichte heropeningsdatum is, wel de vroegst mogelijke datum waarop het museum en/of de culturele bezienswaardigheid de deuren kan openen mits het voldoet aan de regels.
Op vlak van stedelijke/gemeentelijke musea is eveneens belangrijk te weten dat steden en gemeenten extra bepalingen kunnen opleggen.

Live-sessie heropening musea

Ter voorbereiding van de heropstart van musea is FARO gestart met digitale vragenuurtjes. FARO organiseert op 14 mei een vragenuurtje voor musea om expertisedeling mogelijk te maken.
Dit digitale vragenuurtje focust op de praktische aspecten die bij de heropening van de publieke museumruimte komen kijken.
Donderdag 14 mei van 16.00 tot 17.00 uur.
Schrijf hiervoor in bij Mieke Van Doorselaer en stuur haar een e-mail (mieke.vandoorselaer@faro.be).
> Klik hier voor meer info

Richtlijnen heropstart musea

Met 18 mei als streefdatum hebben musea in heel België zich alvast in de startblokken gezet. Ze bekijken aan welke voorwaarden voldaan moet worden om te heropenen. In de digitale meetings van het Vlaams Museumoverleg, werd beslist dat het zevenpuntenplan het kader is om binnen te werken. De aangesloten musea zijn er geen voorstander van om een ‘algemeen geldend’ draaiboek uit te werken voor de hele museumsector. Dat is haalbaar noch wenselijk. Musea werken doorgaans binnen de krijtlijnen van een lokaal bestuur en zullen dan eerst de lokale richtlijnen volgen. De leidraad van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg wordt daarbij gevolgd.