Skip to main content
07-02-2022

Sinds 2021 kan je niet meer onbelast bijverdienen, althans niet volgens de voorziene wettelijke regeling. De wet die dat sinds midden 2018 mogelijk maakte, werd vernietigd door het Grondwettelijk Hof. De schrapping was een streep door de rekening voor veel gidsen en gidsenverenigingen. De regeling voor onbelast bijverdienen was toepasbaar voor gidsen, tot eind 2020.

In 2021 was er een tijdelijke regeling voor sportsector en socioculturele sector, maar het was vooral uitkijken naar de definitieve wetgeving vanaf 2022. Die definitieve wetgeving is er nu, maar jammer genoeg is die niet van toepassing op gidsen en gidsenverenigingen.

Definitieve regeling beperkt belast bijverdienen

Voor de sportsector en de socioculturele sector is het mogelijk om, sinds 2022, beperkt belast bij te verdienen. De prestaties die onder deze nieuwe regeling worden verricht, zijn vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen. Er is wel een inkomstenbelasting van 10% van toepassing die de werknemer moet betalen op het moment van de fiscale afrekening, na afloop van het jaar.
De prestaties mogen niet meer dan 300 uren/jaar omvatten, met een plafond van 100 uren per kwartaal (behalve voor het derde kwartaal: plafond van 190 uren). Een uitzondering hierop is de sportsector: 450 uren/jaar, met een plafond van 150 uren per kwartaal (behalve voor het derde kwartaal: plafond van 285 uren).
[Kanttekening: deze nieuwe regeling wordt momenteel kritisch bekeken door de Raad van State. Wijzigingen zijn dus nog altijd mogelijk.]

Niet van toepassing voor gidsen en gidsenverenigingen

Volgende activiteiten vallen onder de nieuwe regeling:
“De organisatoren van socioculturele manifestaties en de personen die ze tewerkstellen voor maximaal 32 uren, te spreiden volgens de behoeften op de dag van het evenement en 3 dagen voor of na het evenement, met uitsluiting van artistieke prestaties die al worden gedekt of in aanmerking komen voor de forfaitaire onkostenvergoeding.”
Op basis van die omschrijving zou je kunnen hopen dat rondleidingen voor groepen ook onder de nieuwe regeling vallen. Helaas is dat niet het geval. De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid heeft ons gemeld dat gidsen of publieksbegeleiders van kunsten, erfgoed en natuur niet onder de nieuwe regeling vallen.
> Meer informatie over de nieuwe regeling voor vrijstelling van sociale bijdragen in sociaal-cultureel werk en sport lees je hier (klik hier)

Vergoedingen voor gidsen

Ondanks het wegvallen van de regeling voor onbelast bijverdienen, zijn er nog verschillende mogelijkheden om gidsen te vergoeden.
– Als zelfstandige (hoofdberoep of bijberoep)
– Via uitzendarbeid
– Als vrijwilliger
– Als occasionele prestatie
– Als werknemer (maar dat komt zelden voor)
Deze mogelijkheden hebben allemaal hun voor- en nadelen. Alle informatie hierover vind je in een publicatie van Toerisme Vlaanderen ‘Leidraad sociaal en fiscaal statuut voor de gids‘ (klik hier).
Ook in de leidraad voor organisaties met gidsenwerking (klik hier), wijdt Toerisme Vlaanderen twee hoofdstukken (A en E) aan het statuut en de uitbetaling van gidsen.