Skip to main content
08-08-2022

Voor de periode september tot december 2022, is de Vlaamse overheid op zoek naar bijkomende opvangplaatsen in toeristische logies. Zowel slaapplaatsen in hotels, B&B’s, vakantieverblijven, vakantiewoningen, hostels, jeugdverblijven als verhuuraccommodaties op vakantieparken, verblijfparken en campings komen in aanmerking. In eerste instantie wordt gezocht naar tijdelijke opvangplaatsen vanaf september tot eind 2022. Voorwaarde is dat het tijdelijke verblijf in die periode minstens 21 aaneengesloten dagen inzetbaar is. De tijdelijke opvangplek moet dus niet de volledige 4 maanden vrij zijn. Als de slaapplaatsen in een bepaalde periode niet beschikbaar zijn (zoals bijvoorbeeld tijdens een vakantieperiode) kan de gemeentelijke coördinator dat zo aangegeven in de Vlaamse Huisvestingstool.

Financiële tegemoetkoming
Per geregistreerde en gevalideerde slaapplaats voorziet de Vlaamse overheid een forfaitaire tegemoetkoming van:

  • 35 euro per persoon per dag voor hotels, B&B’s en vergelijkbare logies
  • 20 euro per persoon per dag voor hostels en jeugdverblijven
  • 15 euro per persoon per dag voor vakantiewoningen en verhuuraccommodaties op campings en vakantieparken

    De subsidie staat los van de effectieve toewijzing van vluchtelingen aan het logies. Als een gevalideerde slaapplaats effectief wordt toegekend, wordt de subsidie verminderd met 5,90 euro per dag, ervan uitgaande dat de vluchteling zal betalen voor de tijdelijke slaapplaats.

De subsidies worden toegekend aan het lokaal bestuur. De precieze financiële tegemoetkoming voor de logiesuitbater gebeurt in overleg met de gemeentelijke coördinator.

Klik hier voor meer info

Specifieke vragen? Neem dan contact op met je gemeentelijke coördinator die instaat voor de validatie en toewijzing van de opvangplaatsen.