Florerende Bestemmingen (Flourishing Destinations)

Transnationaal samenwerkingsproject LEADER Meetjesland

Met dit project willen we acht toeristische projecten realiseren in het krekengebied in Assenede en Sint-Laureins die opgezet worden vanuit de gemeenschap (rurale ondernemers, inwoners, verenigingen) en die bijdragen aan een florerende bestemming. Ook in het provinciaal streekcentrum Huysmanhoeve te Eeklo gaan we hiermee aan de slag op microschaal en focussen hierbij op een verbetering van het onthaal en de uitwerking van een ambachtenwerking op de site met sterke relatie tot de omgeving.

Het concept van een florerende bestemming werd ontwikkeld door Anna Pollock (UK) en kadert binnen een groeiende bewustwording dat inspraak van de lokale gemeenschap essentieel is in de algemene en toeristische ontwikkeling van een gebied. Met dit project brengen we het concept in de praktijk en testen het voor het eerst uit. Ook Toerisme Vlaanderen zoekt concrete uitwerkingen op het terrein en neemt het Meetjesland mee als pilootregio binnen haar traject Toerisme Transformeert en Reizen naar Morgen.

In de concrete uitwerking plannen we ook gezamenlijke intensieve vorming en ervaringsuitwisseling met twee andere LEADER-regio’s in Schotland en Roemenië op vier transnationale bijeenkomsten.

Doelstellingen
 • Concretiseren en in de praktijk brengen van het concept florerende bestemming
 • De ontwikkeling van capaciteiten bij gastheren (zowel ondernemers als bewoners) om van hun bestemming een florerende bestemming te maken die voor iedereen bijdraagt. Dit doen we a.h.v. workshops.
 • Realiseren van concrete projecten die een duidelijk voordeel voor de gemeenschap betekenen
 • Uitwisselen van kennis en ervaring tijdens transnationale bijeenkomsten, waarin we ook ondernemers en inwoners willen betrekken
 • Ervaring en kennis door video-opnames verspreiden via eigen websites én nationale en internationale platformen
Enkele vooropgestelde acties/realisaties
 • Realiseren van 8 kleine projecten die de ontwikkeling tot florerende bestemming illustreren
 • Het verder uitwerken van een kwalitatief bezoekersonthaal op het provinciaal Streekcentrum Huysmanhoeve
 • Het ontwikkelen van open workshops en leermomenten over ambachten op het provinciaal Streekcentrum Huysmanhoeve
 • 4 transnationale uitwisselingsmomenten
 • 11 gemeenschapsversterkende workshops voor inwoners uit het krekengebied en de Huysmanhoeve.
Algemene Projectgegevens
 • Projectbudget Meetjesland: € 98.516
 • Projectperiode: 1/10/2018 – 31/12/2021
 • Samenwerking tussen LEADER Meetjesland (leadpartner), LEADER Angus (Schotland) en LEADER Bazinul Dornelor (Roemenië)
 • Promotor: Toerisme Meetjesland
 • Copromotor: Plattelandscentrum Meetjesland
 • Partners: Toerisme Vlaanderen, Conscious Travel (Anna Pollock), Gemeente Sint Laureins en Gemeente Assenede

Terug naar pagina Florerende Bestemmingen – Toerisme Transformeert

Vragen of hulp nodig?