Wat is het?

Onderzoek naar recreatieve fietsers. Naast de volumes fietsers op basis van fietstellingen komen het profiel, het gedrag en de tevredenheid van de fietsers aan bod. Op basis van hun bestedingspatroon wordt berekend hoeveel omzet de fietsers in een bepaalde regio genereren.

Welke onderzoeken zijn beschikbaar?

Onderzoek bij de recreatieve fietsers op het fietsnetwerk van de Vlaamse Ardennen, 2019

In het kader van het Europees project Eurocyclo (Interreg V France – Wallonie – Vlaanderen) voerde Toerisme Oost-Vlaanderen in 2019 -in samenwerking met Westtoer- een grootschalig onderzoek naar de recreatieve fietsers in de Vlaamse Ardennen aan de hand van fietstellingen en enquêtes.
In 2019 werden -op basis van 6 permanente tellers en 338 tijdelijke meetpunten- 630.000 recreatieve fietsers geteld op het fietsnetwerk Vlaamse Ardennen. In 2020 waren dat er 895.000, een stijging met 42% t.o.v. het jaar voordien, waaraan corona en het uitstekend fietsweer ongetwijfeld niet vreemd waren.
De uitgebreide enquêtering bij recreatieve fietsers in 2019 biedt inzicht in ondermeer het profiel van de fietsers, hun planproces, motivatie en tevredenheid, de kenmerken van hun fietstocht en hun bestedingen onderweg.
42% van de bevraagde fietsers maakte gebruik van het knooppuntensysteem. 40% fietste elektrisch.
Bij 77% van de fietsers lag het traject op voorhand vast. 8 op 10 van wie zich vooraf informeerden, raadpleegden online bronnen (vooral routeplanners) maar ook de fietsnetwerk- en andere papieren kaarten werden nog vaak ingekeken bij de voorbereiding van de fietstocht.
Met een gemiddelde besteding van 12 euro per persoon droegen de recreatieve fietsers op het fietsnetwerk Vlaamse Ardennen in 2019 bij tot een omzet van 7,4 miljoen euro.

>Raadpleeg hier de volledige onderzoeksresultaten

Onderzoek bij de recreatieve fietsers op het fietsnetwerk van de Leiestreek, 2013

Onderzoek uitgevoerd door Westtoer i.s.m. Toerisme Oost-Vlaanderen, medegefinancierd door Europa in het kader van het InterregIII-project “Kennisontwikkeling Impact Toerisme”.

>Raadpleeg hier de onderzoeksresultaten

Vragen of hulp nodig?