Wandelen is in! Er komen binnen Toerisme Oost-Vlaanderen veel vragen binnen omtrent de ontwikkeling van nieuwe wandelproducten. Wat maakt een wandelroute kwalitatief? Hoe begin je daaraan?
Ook fietsen in eigen land wint nog steeds aan populariteit. Hoe kan je als gemeente of andere partner een aantrekkelijk fietsproduct realiseren?

Hieronder vind je een antwoord op de meest gestelde vragen.

Hoe kan mijn onderneming vermeld worden langs een netwerk of routes?

Toerisme Oost-Vlaanderen vermeldt logies, reca en attracties langs de netwerken en de fiets- en wandelroutes. Daarvoor hanteren we verschillende criteria zoals nabijheid bij route, partnerschap (voor logies), ambassadeurschap (voor horeca en attracties) en toeristische ontsluiting (voor bezienswaardigheden). Wil je jouw zaak ook vermelden langs een netwerk of routes? Stuur ons dan een mail met de gegevens van je zaak (volledig adres, telefoon, website). Je mag mailen naar sector@oost-vlaanderen.be.

Bereidt Toerisme Oost-Vlaanderen nieuwe wandelproducten voor?

Toerisme Oost-Vlaanderen werkt op twee sporen:
Expertisedeling op het vlak van fietsen en wandelen. De website sector.tov.be/steunpunt-recreatie wil je op weg helpen doorheen de vele fiets- en wandelmogelijkheden. Hieronder vind je een antwoord op de meest gestelde vragen.
✓ Uitbreiding van wandelproducten in Oost-Vlaanderen. Toerisme Oost-Vlaanderen zal in de loop van de komende jaren de Oost-Vlaamse gebieden waar nog geen wandelnetwerk ligt onder de loep nemen. Dat doen we door middel van een ‘routescan’. Kort gezegd zal er een studie plaatsvinden waar nog potentieel ligt voor wandelen in deze gebieden. Afhankelijk van de resultaten van deze scan EN in overleg met alle partners zal beslist worden of daar een wandelroute, wandelgebied (verschillende aaneengeschakelde routes), dan wel een wandelnetwerk komt.
Het resultaat van de scan wordt publiek beschikbaar gesteld als ‘digitaal netwerk’ zodat alle partners hiermee aan de slag kunnen. Zij kunnen op basis van de resultaten van deze scan zelf nog routes in de kijker stellen, dan wel missing links oplossen om op deze manier het wandelproduct op te schalen van wandelroute naar wandelgebied of wandelnetwerk.

Ik wil een nieuwe fiets- of wandelroute ontwikkelen. Hoe staat Toerisme Oost-Vlaanderen daar tegenover?

Wil je een fiets- of wandelroute ontwikkelen? Wij vragen om daarbij zo veel mogelijk de fiets- of wandelknooppunten te gebruiken. Stippel een route uit langs de knooppunten.
Dit heeft verschillende voordelen.
Ten eerste zorgt dit zowel op het terrein als in de brochures voor een uniformiteit en eenvoud in gebruik.
Een tweede voordeel is dat jullie niet moeten investeren in de aankoop, plaatsing en onderhoud van extra bordjes en palen. Vooral dat onderhoud wordt soms onderschat. Als je een route langs de knooppunten ontwikkelt, hoef je je helemaal geen zorgen te maken over het onderhoud. Dat is veel tijd en geld bespaard.
En er is nog een derde voordeel. Alle beschikbare middelen kunnen ingezet worden op het maken van een aantrekkelijke en rijke brochure en/of de realisatie van broodnodige randinfrastructuur (picknicksets, banken, beleving).
De knooppunten zijn door iedereen vrij te gebruiken maar hou rekening met de herwerkingsdata!

Wanneer en waarom worden de netwerken herwerkt?

De wandelnetwerken worden gemiddeld om de vier jaar herwerkt, de fietsnetwerken om de vijf jaar. Daarvoor zijn verschillende redenen.
Het wegennet in Vlaanderen is continu in beweging. Historische trage wegen worden hersteld, Sigmagebieden met nieuwe paden worden aangelegd. Sommige wegen worden dan weer onaantrekkelijk voor recreatie door bijvoorbeeld de bouw van een nieuwe wijk of industriegebied.
Soms ontstaan er nieuwe toeristische bezienswaardigheden, die best langs het netwerk liggen. Het is noodzakelijk om ook hier de vinger aan de pols te houden.
Daarom is het noodzakelijk om op regelmatige tijdstippen de netwerken te herwerken. Op die manier bieden we de fietser of wandelaar het meest kwalitatieve traject aan.
Het overzicht van alle toekomstige herwerkingen in Oost-Vlaanderen kan je terugvinden in dit schema (klik hier).

Waar kan ik de gedetailleerde gegevens van de fiets- en wandelnetwerken terugvinden?

De gegevens van de fietsnetwerken (bv waar bevinden de knooppunten zich exact) kan je terugvinden op deze website (klik hier).
De gegevens van de wandelnetwerken kan je terugvinden op deze website (klik hier).
Deze gegevens betreffen alle fiets- of wandelnetwerken van heel Vlaanderen en worden op geregelde tijdstippen geüpdatet. Dit is een samenwerking tussen Toerisme Vlaanderen en alle provinciale toeristische organisaties in Vlaanderen. Op deze websites kan je een shapefile of WFS downloaden om te integreren in je GIS.

Waar kan ik de gedetailleerde gegevens van fiets- en wandelroutes terugvinden?

De gegevens van fiets- en wandelroutes kan je opzoeken en downloaden op onze website routen.be (klik hier). Daar kan je een GPX-bestand van de route downloaden. Dit bestand kan je integreren in je GIS.

Welke materialen gebruikt Toerisme Oost-Vlaanderen voor de bewegwijzering van fiets- en wandelnetwerken/routes? Waar kan ik deze materialen verkrijgen?
Wandelnetwerkpalen

De gebruikte palen voor de wandelnetwerken zijn 145 x 145 x 2250, voorzien van 4 krimpvoegen, een diamantkop, en onderaan een verankeringsgat diam. 13 mm. De palen worden geschaafd afgewerkt. De houtsoort is rood noords grenen.
In natuurgebieden wordt een eikenhouten variant gebruikt die slechts 1350 hoog is.
Klik hier voor de technische tekening van de wandelnetwerkpalen.
Mogelijke leveranciers zijn Van Holme, de Sutter naturally, VVSNV.

Wandelnetwerkbebording

De vereisten qua wandelnetwerkbebording kan je vinden op de website van Toerisme Vlaanderen (klik hier voor de vereisten). Qua materiaal kiest Toerisme Oost-Vlaanderen voor kunststof bebording.
Klik hier voor de technische tekening van de wandelnetwerkborden.
Mogelijke leveranciers zijn Polomnis en Imapress.

Wat is een wandelnetwerk en aan welke vereisten moet het voldoen?

Een wandelnetwerk is een gebied van voldoende omvang die ontsloten wordt door een aaneenschakeling van wandelroutes die bewegwijzerd worden door middel van knooppuntenbewegwijzering.
Het gaat dus om een geheel van wandelpaden die in beide richtingen worden bewegwijzerd. Waar de wandelpaden elkaar kruisen, ontstaat een knooppunt. Zo ontstaat een netwerk van routes en knooppunten. Een wandelnetwerk stelt de wandelaar in staat om à la carte zijn wandelprogramma samen te stellen en wordt vooral ontwikkeld met het oog op verblijfstoerisme. De richtgrootte van een wandelnetwerk is 4.000 ha. Uitgangspunt is dat een wandelaar drie dagen wandelplezier heeft zonder dat hij/zij op dezelfde paden moet terugvallen.
Alle informatie hierover vind je in de beleidsnota van Toerisme Vlaanderen. Deze beleidsnota ‘Richtlijnen voor de bewegwijzering van toeristisch-recreatieve wandellussen, wandelnetwerken en toeristische voetgangersbewegwijzering’ kan je hier terugvinden (klik hier).

Ik vind geen antwoord op mijn vraag. Wie kan ik contacteren met mijn vraag?

Voor al je vragen één (mail)adres: sector@oost-vlaanderen.be.