Skip to main content

Evaluatie Winter in het Meetjesland 2015-2016

12-06-2016

De laatste editie van de wintercampagne Meetjesland kende in het aantal boekingen van arrangementen minder succes. Daar waar we in de periode 2009-2011 nog rond de 200 arrangementen verkochten, daalde dit in 2015 tot 68. Het aantal rechtstreekse boekingen (enkel overnachtingen) die deze campagne realiseerde, kennen we niet.

De andere doelstellingen van de actie konden we wel realiseren, zoals:

  • Het Meetjesland ruim bekend maken als toeristische regio (via diverse kanalen in print en online): de zichtbaarheid van deze campagne was zelden zo groot als in 2015, met online zelfs een stijging van 21% t.o.v. 2014.
  • Kwaliteit stimuleren: uit de kwalitatieve bevraging blijkt dat de klanten allemaal tevreden (17%) tot heel tevreden (83%) waren.

De precieze reden van de daling van het aantal boekingen kennen we niet. Hebben we teveel dezelfde kanalen gebruikt over de jaren heen (Nest magazine)? Speelde het ontbreken van een echte winter mee? We weten wel dat het aanbieden van arrangementen inspireert tot een bezoek en boeking van een overnachting. Dat wil niet zeggen dat het aangeboden arrangement wordt geboekt, maar wel een overnachting. Dat is wat enkele logieshouders ons ook aangeven: ze hadden een stijging van het aantal overnachtingen in deze periode, maar niet noodzakelijk van het arrangement. Deze cijfers kunnen we niet tellen.

De dalende trend van deze wintercampagne deed ons besluiten om andere promotieacties te ontwikkelen. Zo ligt in 2016 de focus op een fietscampagne in het Meetjesland.

> Bekijk de volledige evaluatie van de wintercampagne