Ervaringsdag Reizen naar Morgen

Een ontdekkingsreis in Meetjesland

van verlangen naar mogelijkheden

het reisverslag naar een florerende bestemming.

Thema

Reizen is doen, om tot een nieuwe manier van denken te komen. In die geest vormt het provinciaal streekcentrum Huysmanhoeve op 7 november het decor voor een Reizen naar Morgen-ervaringsdag, georganiseerd door Toerisme Meetjesland, Toerisme Oost-Vlaanderen en Toerisme Vlaanderen binnen het Reizen naar Morgen-netwerk.

Het Meetjesland was een proeftuin voor Reizen naar Morgen en er werd al heel wat geëxperimenteerd met hoe je Reizen naar Morgen in de praktijk kunt waarmaken. Het wordt daarom een ervaringsdag met inspiratie en handvaten om Reizen naar Morgen ook op jouw plek waar te maken. Om verbinding te maken met elkaar, te leren van elkaar en vol goesting in de eigen omgeving aan de slag te gaan.

Praktisch
 • Datum: Dinsdag 7 november 2023, van 9.30 tot 16.30 uur.
 • Plaats: Toerisme Meetjesland – Provinciaal Streekcentrum Huysmanhoeve, Bus 1.
 • Bereikbaarheid: Er zijn parkeermogelijkheden. We voorzien ook een shuttle van het station van Eeklo tot aan de Huysmanhoeve om 9.49 uur.
 • Deelname is gratis, maar aangezien het aantal plaatsen beperkt is en we veel belang hechten aan duurzaamheid rekenen we voor laattijdige annuleringen (minder dan vier dagen op voorhand) een no-showfee aan van € 40 per persoon.
 • Inschrijven kan tot en met 30 oktober 2023 of tot het maximumaantal aanwezigen is bereikt.
 • Dit initiatief kadert binnen het Reizen naar Morgen-netwerk. Dit is een startend netwerk van beleidsmakers, ondernemers, medewerkers van toeristische diensten op lokaal, regionaal, provinciaal, Vlaams, internationaal niveau die verder willen groeien in Reizen naar Morgen. Wil je deel uitmaken van dit netwerk? Sluit je dan aan bij het netwerk door hier te klikken.
 • Vragen over de toegankelijkheid van de locatie? Stuur een mailtje naar erik.hennes@oost-vlaanderen.be.
Programma
 • 9.30 uur: Onthaal en voorbereiding op de ontdekkingsreis in het Meetjesland
 • 10.00 uur: Plenaire voorstelling van de Meetjeslandse reis, op weg naar een florerende bestemming
 • 11.45 uur: Rondleiding door het provinciaal streekcentrum Huysmanhoeve, een betekenisvolle, inspirerende plek waar cocreatie een rode draad in de werking vormt
 • 12.30 uur: Lichte lunch
 • 13.45 uur: Keuzeworkshops in twee rondes (twee workshops uit een totaal van acht; zie onder aan deze pagina)
 • 16.00 uur: Plenaire afsluiter
 • 16.30 uur: Einde voorzien

 

IK REIS MEE


Keuzeworkshops

Klik hieronder op een van de keuzeworkshops om meer te weten te komen over de inhoud.

1. Verhalen die mee toekomst maken: grootschalig luisteren naar ondernemers, bezoekers, inwoners, beleidsmakers

372 verhalen en 195 ideeën van inwoners, ondernemers én bezoekers samen met diepgaande gesprekken met de 9 gemeenten van het Meetjesland. Het resultaat: 1 plan. Het Toekomstplan Toerisme in Meetjesland. Cocreatie niet alleen als doelstelling, maar ook de manier waarop het plan tot stand komt. Opgeleide verhalenverzamelaars (‘ramasseurs’) uit de regio verzamelen verhalen van toeristische ervaringen bij bezoekers, inwoners, ondernemers en beleidsmakers. In workshops voor de brede sector krijgen deze verhalen verder betekenis en geven ze richting aan de transitiepaden naar een toekomstig florerend Meetjesland. Ervaar hoe het werkt.

2. Wij zijn niet BANG! om iedereen uit te nodigen: wie breng je rond tafel?

Voor het op gang brengen van vernieuwing en ontwikkeling is het belangrijk om vooraf goed stil te staan bij de samenstelling van de groep. Wie gaat mee rond de tafel? De uitnodiging beperken tot enkel professionals of ‘the usual suspects’ brengt te weinig vernieuwing teweeg, en draagt niet bij tot een breed draagvlak. Twee voorbeelden uit de praktijk vertellen over ‘de uitnodiging’:

 • Stilteplekjes: Een klein groepje met ‘het idee’ startte om dit project vorm te geven. Geleidelijk aan werden meer en meer mensen betrokken.
 • Eén transitiepad dat Meetjesland bewandelt is ‘iedereen welkom’, op zoek naar een breder aanbod voor kansengroepen. Om dit transitiepad samen waar te maken werd bottom-up gestart, met welzijnsorganisaties en aanbieders samen aan de tafel.

(*) BANG! : B= Bronnen: mensen met contacten, tijd en middelen; A= Autoriteit om te handelen: beleidsmakers, verantwoordelijken in organisaties en van gemeenschappen; N= Nood om betrokken te zijn, mensen die geraakt zullen worden door de resultaten en iets kunnen vertellen over de consequenties; G= Goesting en kennis als basis hebben; != Informatie: mensen met informatie over het thema die anderen niet hebben.

3. Hefbomen die beweging brengen in lokale toeristische initiatieven – Kaprijke

Een nieuwe toeristische trekpleister creëren, met inspraak van de lokale bevolking. Gemeente Kaprijke voorziet hiervoor een budget, en laat de stem van de inwoners mee klinken. Een sprong naar het onbekende, waar oude zekerheden en meningen stilaan losgelaten worden, en de blik op florerende bestemming gericht wordt. Ontdek welke reis hier gemaakt werd, en wat mee bijgedragen heeft tot een resultaat.

4. Hefbomen die beweging brengen in lokale toeristische initiatieven – Sint-Laureins

In de gemeente Sint-Laureins is het ontvangen van gasten uit heel Vlaanderen en Nederland een belangrijke bron van inkomsten. En ook de landbouw staat hier in de polders nog heel sterk. Op zes plekken in de poldergemeente Sint-Laureins plaatsen landbouwers een picknickbank voor hun erf en spreken ze regelmatig de bezoekers aan, letterlijk over koetjes en kalfjes. Zo eenvoudig als geniaal is het concept Boer zoekt Bank. Mensen die begaan zijn met toerisme en de ziel van hun gemeente, vrijwilligers, zetten dan ook al jaren hun schouders onder het opkrikken van de gastvrijheid en het verbinden van toerisme met de mooie landbouwstiel.

5. Proeven van Appreciative Inquiry

Je kunt van alles een probleem maken. Je kunt ook van een probleem van alles maken. Appreciative Inquiry (AI) is een methodiek om positieve verandering te brengen in organisaties, bedrijven, teams en groepen mensen. In plaats van te focussen op het proberen oplossen van problemen, gaat AI focussen op mogelijkheden. We wisselen hierbij van perspectief. Van ‘wat is er fout in het systeem en hoe kunnen we dat oplossen’ naar ‘wat geeft leven aan een systeem wanneer het het meest levendig is’. Van probleem naar mogelijkheden. Ga in de ervaring, en be ready to be surprised.

6. Meerwaarde van toerisme voor de gemeenschap en de plek - Assenede

Hoe een 17e eeuwse Oosteeklose huisvesting voor de Cisterziënzerzusters van Gent, vandaag een plek is waar de lokale gemeenschap zorg voor draagt. Waar de heemkundige kring Orde van de Smoutpot een thuishaven heeft gevonden, en mee instaat voor het beheer van de site. Waar een enthousiaste lokale gids nieuw leven blaast in toeristische activiteiten. Waar oude en nieuwe inwoners verbinding met elkaar vinden via de activiteit op en rond de site.

7. Inspiratie uit Schotland: het reisverhaal van regio Angus en de rol van ondernemers (Engelstalige workshop)

In het verleden werd het toeristisch beleid vorm gegeven door de beleidsmakers, de ondernemers of de lokale autoriteiten. De regionale overheid trok zich de laatste jaren steeds verder terug, met als gevolg de ondernemers die zich genoodzaakt voelen om zelf initiatief te nemen hierin. Het Breching Community Led Tourism Project uit regio Angus werd geselecteerd voor een proefproject over Community Led Tourism. Zij krijgen een projectmedewerker voor een jaar ter beschikking voor de uitvoering van dit project. Regio Angus was mee partner in het internationale project ‘flourishing destinations’, samen met regio Bazenul Dolnelor (Roemenië) en Toerisme Meetjesland. Laat je mee vervoeren in hun reisverhaal.

8. De beweging richting florerende bestemming groter maken - voorbeelden

Toerisme in het Meetjesland moet een meerwaarde betekenen voor de lokale gemeenschappen in de regio. Niet alleen de bezoeker of de ondernemer mag hiervan beter worden, maar ook de inwoner én het mag de omgeving ook verbeteren. Om de beweging richting ‘florerende bestemming’ groter te maken werd een Lerend Netwerk/Toekomstgroep opgestart, is er een ondersteuner voorzien om lokale projecten mee vorm te geven en voorziet Toerisme Meetjesland “zaaigeld”, een budget waarmee lokale projecten kunnen opgestart of gerealiseerd worden. Ontdek hoe deze diverse ondersteuningsvormen mee bijdragen aan de beweging richting ‘florerende bestemming.’

 

IK REIS MEE