Skip to main content
08-09-2022

Werk jij mee aan de toekomst van Toerisme in het Meetjesland en aan florerende bestemming en gemeenschappen? Als medewerker aan een toeristisch project of overlegplatform? Als (toeristische) ondernemer of inwoner? Wil je jouw ervaringen, hindernissen en successen op het toeristisch terrein delen met een groep mede-toekomstwerkers, gelijkgestemde enthousiastelingen om van elkaar te leren?Ben je op zoek naar nieuwe manieren om je project of groep verder te brengen, samen met andere enthousiastelingen? Dan ben je van harte welkom in de Toekomstgroep!

Schrijf u hier in met één klik

Wie kan deelnemen?

“Whomever is coming are the right people – Wie er komt is de juiste persoon.” (Open Space)

Het Lerend Netwerk wordt door Toerisme Meetjesland GRATIS aangeboden aan toeristisch relevante en actieve actoren in en voor de toeristische regio Meetjesland. Maximum 20 deelnemers.

Van deelnemers wordt minimaal verwacht dat zij:

 • Goesting hebben om of al actief zijn (als vrijwilliger of beroepskracht) in projecten die bijdragen tot de toekomst van toerisme in het Meetjesland en tot florerende bestemmingen en gemeenschappen.
 • Aan de slag gaan met de leer- en actiepunten om toerisme in het Meetjesland en florerende bestemmingen en gemeenschappen te versterken
 • Deelnemen aan de 3 bijeenkomsten

Jij bent:

 • Een (potentiële) actieveling uit de diverse regionale en lokale toeristische overlegplatformen en gemeentebesturen
 • Een initiatiefnemer, trekker of (toekomstig) medewerker aan cocreatieve toeristische projecten
 • Een (toeristische) ondernemer
 • Een gemeentelijke ambtenaar Toerisme, een medewerker bij een gemeentelijke toeristische dienst
 • ….

Programmalijnen

(deze krijgen samen met de deelnemers verder vorm)

1STE LEERDAG (Woensdag 19 oktober 2022 – van 12u tot 17u)
“De uitdaging mag niet te klein en niet te groot zijn, maar juist goed.” (het Goudlokje-principe)

 • Informeren over het Toekomstplan Toerisme in het Meetjesland (2021-2026) en de daarin uitgestippelde transitiepaden
 • Connecteren met de projecten van de deelnemers (cases) en de link leggen naar de transitiepaden in het Toekomstplan Toerisme in het Meetjesland (2021-2026)
 • Onderdompeling in waarderend onderzoek en cocreatief werken om de projecten te helpen realiseren
 • Actiepunten formuleren gelinkt aan de persoonlijke case

2DE LEERDAG (Donderdag 17 november 2022 – van 12u tot 17u)
“Het gaat niet over ‘meer’ doen, het gaat over de dingen anders doen” (Peter Block)

 • Delen van ervaringen ‘op het veld’
 • Inventariseren van belemmerende en bevorderende factoren in een project/case
 • Van ‘problemen’ naar ‘mogelijkheden’
 • Plan van aanpak opmaken voor elke case met gerichte acties om de projecten/cases verder te brengen

3DE LEERDAG (Dinsdag 17 januari 2023 – van 12u tot 17u)

“Laten we samen vieren van waar we in de toekomst meer van willen zien.”

 • Delen van ervaringen uit het veld
 • Vieren van successen in het veld
 • Samen onderzoeken hoe deze groep ‘ervaringsdeskundigen’ enthousiasmerend kan werken naar andere spelers in het netwerk van Toerisme Meetjesland

Finaliteit van het Lerend Netwerk

 • Samen met de toeristische sector werken aan de transitiepaden in het Toekomstplan Toerisme in het Meetjesland
 • Op regionaal niveau (toekomstige) sleutelfiguren uit het werkveld samen brengen om de Toekomst van Toerisme in het Meetjesland mee te realiseren.
 • Versterken van het draagvlak en methodiek om Toekomst van Toerisme in het Meetjesland mee te realiseren.
 • Verbinding creëren en samenwerking tussen verschillende actoren stimuleren.
Aan het cisterciënzerinnenklooster in Oosteeklo