Skip to main content
08-03-2021

Om de toeristische sector te ondersteunen maakt de Vlaamse Regering 30 miljoen euro vrij. Het zogenaamde Stimulusprogramma moet toeristische ondernemingen helpen bij de heropstart in 2021. Met het programma wil de Vlaamse regering de sector toelaten om broodnodige investeringen te doen om op die manier opnieuw te kunnen starten. 
Aanvragen voor het Stimulusprogramma zijn niet meer mogelijk. Indienen was mogelijk tot en met 31 maart 2021.

Wie kan steun aanvragen?

Je kan steun aanvragen als jouw onderneming een toeristisch logies, een toeristische attractie, een hostel of jeugdverblijf is, én als je steunaanvrager tot minimum één van de volgende rechtsvormen behoort:
– natuurlijke persoon die zelfstandig een beroepsactiviteit uitoefent;
– vennootschap met rechtspersoonlijkheid van privaat recht;
– vereniging zonder winstoogmerk;
– buitenlandse onderneming met een statuut dat gelijkwaardig is aan bovenvermelde rechtsvormen.

Je kan geen steun aanvragen als je een publieke onderneming bent of een onderneming waarbij 50% of meer van het kapitaal of de stemrechten in handen is van een administratieve overheid.

Waarvoor kan je steun aanvragen?

Je kan beroep doen op het Stimulusprogramma voor investeringen in het kader van:
– gezondheidsmaatregelen;
– ecologische duurzaamheid;
– digitalisering;
– professionalisering.
Meer informatie over deze vier pijlers vind je in de handleiding van Toerisme Vlaanderen.

Ook projecten die al gestart zijn (sinds 15/03/20) komen in aanmerking.
Let wel: de steun is gedeeltelijk een toelage en gedeeltelijk een renteloze lening. 75% van het bedrag dien je terug te betalen, maar je krijgt daar als ondernemer wel vijf jaar de tijd voor. Ondernemers in het sociaal toerisme en in het jeugdtoerisme moeten slechts 60% van het geld terugbetalen.

Hoe dien ik mijn aanvraag in?

Van 01/03/2021 t.e.m. 31/03/2021 kan je een steunaanvraag indienen. Dit kan je enkel en alleen doen via de website van Toerisme Vlaanderen.

Hoe verloopt de toekenning van de financiering?

Alle dossiers worden bekeken en beoordeeld a.d.h.v. beoordelingscriteria:
– de mate waarin zij bijdragen tot één of meerdere van de maatregelen en doelstellingen van dit programma;
– de meerwaarde voor de Reizen naar Morgen-filosofie;
– de financiële draagkracht;
– de haalbaarheid van het project.
Meer informatie omtrent de toekenning vind je op deze link.

Vervolgens worden de aanvragen gerangschikt volgens de behaalde score. Deze beoordelingsprocedure vindt plaats van april tot juni 2021. Bedrijven kunnen zo tot maximum 200.000 euro steun aanvragen (minimum 5.000 euro steun).

Meer info

Voor meer info kan je terecht bij Toerisme Vlaanderen: stimulus@toerismevlaanderen.be of via het nummer 02/504 04 44.
De veelgestelde vragen en bijhorende antwoorden vind je op deze pagina van Toerisme Vlaanderen (klik hier).

Begeleiding van Toerisme Oost-Vlaanderen bij de aanvraag

Wil je een aanvraag indienen voor het Vlaams Stimulusprogramma, maar heb je extra ondersteuning nodig? Geen probleem, Toerisme Oost-Vlaanderen staat paraat om je te helpen bij de aanvraag.
Sinds 8 maart voorziet Toerisme Oost-Vlaanderen een poule van experten, die je met raad en daad bijstaan bij het invullen van je dossier. Meer informatie hierover lees je op deze pagina (klik hier).

Extra financiële ondersteuning van Toerisme Oost-Vlaanderen

Toerisme Oost-Vlaanderen ondersteunt Oost-Vlaamse toeristische ondernemers met een aanvulling op het Stimulusprogramma van Toerisme Vlaanderen. Oost-Vlaamse ondernemers die in het Vlaamse Stimulusprogramma niet geselecteerd worden, kunnen in aanmerking komen voor het Oost-Vlaamse Stimulusprogramma. Toerisme Oost-Vlaanderen voorziet hiervoor een budget van € 250.000.

Hiervoor is geen extra aanvraag nodig. Een Oost-Vlaamse ondersteuning wordt toegekend op basis van de aanvraag bij Toerisme Vlaanderen.

Net als bij Toerisme Vlaanderen is de toegekende steun deels een subsidie (25% à 40%) en deels een renteloze lening (60% à 75%). Steunaanvragen met investeringen in, ten eerste, ecologische duurzaamheid, en ten tweede digitalisering, hebben een streepje voor. Daarbij wordt vooral gekeken naar toeristische hoofdactiviteiten.

Alle voorwaarden voor het Oost-Vlaams Stimulusprogramma vind je via deze pagina (klik hier).

Voor meer informatie over het Oost-Vlaams Stimulusprogramma kan je terecht bij Toerisme Oost-Vlaanderen, sector@oost-vlaanderen.be, tel. 09 267 70 50.

Lees hier het bijhorend persbericht van Toerisme Oost-Vlaanderen.

Extra financiële ondersteuning van stad Gent

De stad Gent vult het Vlaamse Stimulus Programma van Toerisme Vlaanderen aan met eigen middelen, en dit specifiek voor duurzame projecten. Voor meer informatie over de modaliteiten van het stimulusprogramma, kan je terecht, via mail, bij het VisitGent team: visit@stad.gent. Vermeld duidelijk dat je meer info wil over een duurzaam subsidieproject dat je wil indienen binnen het Stimulus-programma. Informatie hieromtrent staat ook op https://visit.gent.be/nl/visit-gent-voor-professionals.