Skip to main content
09-10-2019

Tijdens het project ‘Toerismeboeren’ gaan we aan de slag met de ideeën voor belevingsvolle toeristische logies van de Oost-Vlaamse land- en tuinbouwers.

De 3 projectpromotoren stellen hun expertise ter beschikking om tot een weloverwogen en duurzaam logiesconcept te komen dat niet alleen past bij het land- of tuinbouwbedrijf maar ook de ruimere omgeving en zijn bewoners. Zo bekijken we wat de toeristische mogelijkheden zijn in de regio, wat er wenselijk is qua ruimte en hoe het logiesconcept zodanig uitgewerkt kan worden dat deze het rurale bedrijf en de landbouwsector bij uitbreiding versterkt. Daarnaast wordt er eveneens een aanzet gegeven tot een business plan zodat de financiele en zakelijke haalbaarheid onder de loep genomen kan worden. Er werden 6 cases in Oost-Vlaanderen geselecteerd die wij binnen het project verder begeleiden. Vanaf maart 2019 zal er een nieuwe oproep gelanceerd worden naar nieuwe piloten.