Skip to main content
24-09-2021

Update 24 september 2021

Recente maatregelen en versoepelingen

Huidige maatregelen:

Sinds 1 september zijn er aanzienlijke versoepelingen en zijn de volgende maatregelen van kracht.
Het aantal mensen die tegelijkertijd binnen in huis of in een toeristisch logies ontvangen mogen worden, is niet langer beperkt.
Aangezien er geen beperkingen meer zijn voor “privé bijeenkomsten” werden de nog van kracht zijnde maatregelen (en protocollen) voor vakantiewoningen en andere huurlogies opgeheven sinds 1 september.

Uiteraard blijft het een aanbeveling om gasten te wijzen op de basis hygiënemaatregelen (handen ontsmetten, beperking fysieke contacten, verluchten van ruimtes, …), en om als uitbater oog te blijven hebben voor ontsmetting en verluchting bij vertrek van gasten.

Toch blijft er nog steeds waakzaamheid geboden en gelden er voorlopig nog een aantal algemene voorwaarden en maatregelen. 
Omdat het gaat om maatregelen die gelden voor de volledige sector in Vlaanderen, wordt er niet langer gewerkt met deelprotocollen maar wel met één algemeen basisprotocol met richtlijnen voor zowel attracties, attractieparken, musea, recreatiedomeinen, erfgoedsites, logies, onthaal- en bezoekerscentra. 
Meer info over dit protocol vind je terug op deze pagina (klik hier).

Ook voor de B&B’s en hotels zijn er versoepelingen:
Sinds 1 september vervalt voor de terrassen en binnengedeeltes van restaurants en bars in een logies het sluitingsuur van 1 uur, net als het maximaal aantal personen per tafel en de afstand tussen de tafelgezelschappen. Klanten zullen ook opnieuw aan je toog kunnen consumeren, maar bij verplaatsingen binnen je bar, ontbijtruimte of restaurant blijft het dragen van een mondmasker verplicht.
Voor logies in Brussel gaat dit pas in vanaf 1 oktober.

Bij het professioneel uitoefenen van horeca-activiteiten worden wel nog volgende minimale regels nageleefd, onverminderd de toepasselijke protocollen:
• de uitbater informeert de klanten, personeelsleden en derden tijdig en duidelijk zichtbaar over de geldende preventiemaatregelen
• de uitbater stelt middelen voor de noodzakelijke handhygiëne ter beschikking van het personeel en de klanten
• de uitbater neemt de gepaste hygiënemaatregelen om de inrichting en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren
• de openbare ruimten, met inbegrip van de terrassen in de openbare ruimten, worden georganiseerd overeenkomstig de voorschriften bepaald door de lokale overheden
• de klanten en personeelsleden dragen een mondmasker of elk ander alternatief in stof. Voor wat betreft de klanten is dit niet nodig gedurende het eten, drinken, aan tafel zitten of aan de bar zitten.
• in de besloten ruimten van de eet- en drankgelegenheden van de horecasector (zowel B&B’s, hotels als ReCa) is het gebruik van een luchtkwaliteitsmeter (CO2) verplicht en dient deze op een voor de bezoeker duidelijk zichtbare plaats te worden geïnstalleerd. De luchtkwaliteitsrichtnorm is 900 ppm CO2. Tussen 900 ppm en 1.200 ppm dient de uitbater te beschikken over een actieplan om compenserende luchtkwaliteits- of luchtzuiveringsmaatregelen te verzekeren. Boven 1.200 ppm dient de inrichting onmiddellijk te worden gesloten.
• dansfeesten zijn tot en met 30 september 2021 enkel toegelaten in het kader van private bijeenkomsten, massa-evenementen en bepaalde kleinere evenementen.
Deze zaken worden nageleefd bij alle horeca-activiteiten, behalve bij dienstverlening aan huis en private bijeenkomsten.

Te verwachten versoepelingen:
  • Vanaf 1 oktober is een mondmasker niet meer nodig in horecazaken (in Vlaanderen).
  • Vanaf 1 oktober is dansen opnieuw toegelaten in cafés.
  • Ook discotheken, dancings en nachtclubs kunnen opnieuw openen op voorwaarde dat het Covid Safe Ticket gebruikt wordt en de luchtkwaliteit en ventilatie verzekerd zijn via verscherpte protocollen.
Buitenlandse gasten

Buitenlanders die naar België reizen dienen de regels die van toepassing zijn in België te volgen. Ook voor hen zijn er dus de beperkingen qua veiligheidsmaatregelen. Zij informeren zich best bij hun eigen overheidsinstelling voor afreis wat de adviezen en regels zijn m.b.t. reizen naar België.
Je kan vrij en veilig reizen binnen de Europese Unie op basis van het Europees digitaal coronacertificaat. Het certificaat wordt sinds 1 juli in alle EU-landen gebruikt en is het bewijs dat iemand tegen corona is gevaccineerd, negatief op corona is getest of van corona is hersteld.
Reizen naar landen buiten de Europese Unie blijven intussen sterk afgeraden.

Aankomst in België als niet-inwoner
Aankomst vanuit groene of oranje zone: geen verplichting tot test of quarantaine.
Aankomst vanuit rode zone: wie beschikt over een coronacertificaat met volledig vaccinatie (+2 weken), een recente negatieve PCR-test of herstelcertificaat, hoeft niet in quarantaine. De recente test mag niet ouder zijn dan 72 uur voor aankomst in België.
Aankomst van buiten de Europese Unie: wie van buiten de Europese Unie komt, moet volledig gevaccineerd zijn (+2 weken) met een door Europa erkend vaccin én een PCR-test afleggen op de dag van aankomst. Indien de test negatief is, hoeft deze persoon niet in quarantaine.
Aankomst na verblijf in zone met heel hoog risico (‘variants of concern’): Er geldt een inreisverbod voor niet-Belgen die niet in België resideren en zich de afgelopen 14 dagen op enig moment in zone met heel hoog risico bevonden. Er is een uitzondering voor essentiële reizen door vervoerspersoneel en diplomaten. Zij moeten 10 dagen verplicht in quarantaine met PCR-test op dag 1 en dag 7. De quarantaine mag enkel worden onderbroken voor de uitvoering van de essentiële reden.
Het Passagier Lokalisatie Formulier is nog altijd verplicht.

Vertrek naar het buitenland
Wie over een geldig coronacertificaat beschikt, kan binnen de lidstaten van de Europese Unie vrij reizen. Dat is het basisprincipe. Bestemmingslanden kunnen evenwel steeds bijkomende voorwaarden stellen.
Controleer daarom voldoende vooraf de precieze reisvoorwaarden van het land van bestemming of van de landen waar je in transit bent. Het voorkomt onaangename verrassingen.

Meer informatie over de maatregelen met betrekking tot reizen sinds 1 juli lees je hier.
Meer informatie over reizen van en naar het buitenland, de verplichte negatieve PCR-test en de quarantaineverplichting vind je op info-coronavirus.be (reizen).
Meer informatie over het Passagier Lokalisatie Formulier vind je hier.
Nog meer vragen? Contacteer de FOD Volksgezondheid via telefoon 0800 14 689 of mail naar info.coronavirus@health.fgov.be (link stuurt een e-mail).
Je kan buitenlandse gasten best verwijzen naar: https://travel.info-coronavirus.be/ (verschillende taalversies mogelijk)

Aanvullende informatie voor logies

Communicatiepakket voor logies

Logeren in Vlaanderen heeft sinds 2020 een informatiepakket klaargemaakt met pictogrammen en tekstsjablonen met richtlijnen in 4 talen die je kan afprinten om je logies in te richten. De sjablonen kan je zelf aanpassen.

Gastvrijheid en corona

De veiligheidsmaatregelen, de anderhalve meter afstand, het inperken van persoonlijk contact heeft een grote impact op een gastvrij en warm welkom. Een aantal tips om je gastenbeleving te optimaliseren:

  • Communiceer duidelijk en transparant over de richtlijnen. Stel gasten gerust dat je het veiligheidsprotocol volgt en geef op je website, sociale media, bij contact per mail of telefoon aan wat je doet om de veiligheid te garanderen en hoe het verblijf zal verlopen. Geef ook aan als bepaalde faciliteiten niet toegankelijk zijn en leg uit waarom.
  • Blijf positief: leg de nadruk op wat wel kan, laat voelen dat gasten welkom zijn en gebruik wat humor.
  • Wees begripvol en toon empathie voor gasten die misschien angstig of ongerust zijn.
  • Laat je gasten mee denken, vraag feedback en stuur bij.
  • Zorg voor een fijne verrassing met een welkomstpakketje, een selectie fiets-of wandelroutes of toeristische brochures van de omgeving…
  • Geef aan dat je bereikbaar bent voor vragen via telefoon, whatsapp… 
Webinars over heropstart logies

Toerisme Oost-Vlaanderen organiseerde in 2020 een webinar over ‘hoe klantgericht omgaan met annulaties en boekingen’. Expert Joost Cottyn bracht er 8 vonken ter inspiratie om op een constructieve manier om te gaan met annulaties en boekingen in coronatijden.

In juni 2020 stond een webinar gepland over hoe veilig en coronaproof heropstarten en over gastvrijheid in coronatijden.