Skip to main content
08-03-2021

Update 8 maart 2021

Recente maatregelen

Vakantieparken, bungalowparken, camperterreinen en campings

Sinds 8 februari 2021 mogen vakantieparken, verblijfparken, camperterreinen en campings opnieuw open.

Op de website van het crisiscentrum staat vermeld:
“Het Overlegcomité nam tevens akte van het arrest van de Raad van State van 2 februari betreffende de vakantiehuizen in vakantieparken, bungalowparken en campings. Zij zullen conform het arrest vanaf 8 februari hun activiteiten mogen heropenen onder dezelfde beperkende voorwaarden als andere logiesvormen. Dit betekent onder meer dat zij hun restaurants, drankgelegenheden en andere gemeenschappelijke faciliteiten gesloten moeten houden.
(…)
Alle logiesvormen (inclusief hotels, aparthotels, gîtes, B&Bs, vakantieparken en campings), met inbegrip van hun sanitaire voorzieningen, mogen openen, met uitsluiting van hun restaurant, drankgelegenheden en andere gemeenschappelijke faciliteiten (bv. sportzaal, etc.).”
(Bron: info-coronavirus.be)

Op de website van Toerisme Vlaanderen staat vermeld:
“Vanaf 8 februari 2021 mogen vakantieparken, verblijfparken, camperterreinen en campings opnieuw open. Zij waren sinds 3 november 2020 gesloten. Vanaf dan zijn alle logiesvormen dus opnieuw open. Ook de gemeenschappelijke sanitaire voorzieningen in of op een logies, zoals bv. de sanitaire blokken op een camping, de gemeenschappelijke badkamer in een B&B, enz. mogen terug gebruikt worden. (…)
Er gelden wel nog de volgende maatregelen voor logies:
• Restaurants en bars moeten gesloten blijven. Er mag wel eten worden geserveerd op de kamers.
• Alle andere gemeenschappelijke faciliteiten moeten gesloten blijven. (vb. fitness, sportzalen, enz.).
• Het maximum aantal personen per vakantiewoning, gastenkamer, hotelkamer of andere individuele verhuureenheid beperkt zich tot de gezinsleden en één nauw contact van het gezin.
Naast bovenstaande regels moet je een aantal veiligheidsmaatregelen naleven die zijn opgenomen in het overeenkomstige veiligheidsprotocol.”
(Bron: Toerisme Vlaanderen)

Meer informatie over de veiligheidsmaatregelen vind je in onderstaande artikels.

Buitenlandse gasten

Buitenlanders die naar België reizen dienen de regels die van toepassing zijn in België te volgen. Ook voor hen zijn er dus de beperkingen qua groepsgrootte én de andere veiligheidsmaatregelen. Zij informeren zich best bij hun eigen overheidsinstelling voor afreis wat de adviezen en regels zijn m.b.t. reizen naar België.

Verplaatsingen voor recreatief-toeristische doeleinden van en naar België zijn verboden van woensdag 27 januari tot maandag 19 april 2021. Het reisverbod zal gecontroleerd worden, zowel voor het weg-, lucht-, zee- als voor het treinverkeer. Wie zich vanuit en naar België verplaatst, moet in het bezit zijn van een verklaring op eer. (Bronnen: crisiscentrum.be en info-coronavirus.be)

Ook voor essentiële reizen zijn er verplichtingen. Alle reizigers naar België, ongeacht het gekozen transportmiddel, moeten ten vroegste 48 uur voorafgaand aan de aankomst in België het Passagier Lokalisatie Formulier invullen. Dit moet altijd ingevuld worden als men met het vliegtuig of per boot naar België reist (geen uitzonderingen). Alle andere personen die naar België reizen, moeten het ook invullen, behalve:
– wanneer ze minder dan 48 uur in België blijven,
– wanneer ze naar België terugkeren na een verblijf in het buitenland van minder dan 48 uur.

Meer informatie over reizen van en naar het buitenland, de verplichte negatieve PCR-test en de quarantaineverplichting vind je op info-coronavirus.be (reizen).
Meer informatie over het Passagier Lokalisatie Formulier vind je hier.
Nog meer vragen? Contacteer de FOD Volksgezondheid via telefoon 0800 14 689 of mail naar info.coronavirus@health.fgov.be (link stuurt een e-mail).
Je kan buitenlandse gasten best verwijzen naar: https://travel.info-coronavirus.be/ (verschillende taalversies mogelijk)

Maximumcapaciteit vakantiewoningen

Sinds oktober ’20 zijn er bijkomende maatregelen, o.a. met gevolgen voor de maximumcapaciteit voor vakantiewoningen. Klik hier voor alle info omtrent de impact op de maximumcapaciteit n.a.v. de maatregelen van oktober en november.

Wellnessfaciliteiten

De maatregelen die sinds 29/10/20 gelden, hebben ook gevolgen voor logies met een sauna, jacuzzi’s, stoomcabines of andere welnessfaciliteiten. Sinds 29 oktober mogen je gasten geen gebruik meer maken van de gemeenschappelijke wellnessfaciliteiten.

FAQ-team Nationaal Crisiscentrum zegt hierover het volgende:
Op basis van artikel 8 §1 eerste lid °2 van het ministerieel besluit zijn jaccuzi’s, hammams en stoomcabines gesloten zelfs als het om privégebruik gaat.
De enige uitzondering betreft de privésauna’s (MB artikel 8 §1 tweede lid °11), voor zover deze gebruikt worden door personen van hetzelfde huishouden of personen die onderling een nauw duurzaam contact onderhouden.

Algemene veiligheidsmaatregelen

Daarnaast zijn er nog extra maatregelen zoals verplichte registratie van gasten en de mondmaskerverplichting. Hieronder vind je alles opgesomd (bronnen: Logeren in Vlaanderen vzw en Toerisme Vlaanderen).

Verplichte registratie van gasten

Sinds zaterdag 25 juli is de registratie van gasten verplicht in het kader van contactopsporing: naast de reguliere registratieplicht volgens het logiesdecreet, moet je nu als uitbater de contactgegevens van minstens één persoon per reisgroep opvragen en 14 dagen bijhouden. Download hier het standaard registratieformulier van FOD Economie.
Het is niet verplicht om dit formulier te gebruiken, maar het geeft wel een duidelijk beeld van welke gegevens je precies moet bijhouden en een correcte GDPR verwijzing. Sommige uitbaters verzamelen bijvoorbeeld alle gegevens rechtstreeks in hun boekingssysteem, of vragen deze op bij de reservatie.
Logeren in Vlaanderen vraagt aan logies om, naast de hoofdreiziger, ook de contactgegevens van medereiziger(s) te registreren met minimum voornaam, naam en telefoonnummer en deze 14 dagen bij te houden. De gegevens moeten na veertien dagen vernietigd worden en mogen voor niets anders gebruikt worden dan een eventuele contactopsporing.
Als er later iemand positief zou testen die je logies bezocht, kunnen de andere samen reizende gasten via deze gegevens vlotter opgespoord en gecontacteerd worden.

Mondmaskerverplichting

Het dragen van een mondmasker voor personen ouder dan 12 jaar is sinds 25 juli verplicht op heel wat toeristische locaties, waaronder het toeristisch logies.

Steden en gemeenten kunnen sinds 25 juli beslissen om extra lokale maatregelen in te lassen.
Indien het dragen van een mondmasker omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden.

Aangepast communicatiepakket voor logies

Een duidelijke communicatie naar de gast is cruciaal. Logeren in Vlaanderen heeft een informatiepakket klaargemaakt met pictogrammen en tekstsjablonen met richtlijnen in 4 talen die je kan afprinten om je logies klaar te maken voor de heropstart. De sjablonen kan je zelf aanpassen. Het informatiepakket is aangepast aan de meest recente richtlijnen.

Download hier de pictogrammen en posters in 4 talen.
Download hier de tekstsjablonen voor B&B’s, hotels, toeristische logies en vakantiewoningen in 4 talen.

Protocol bij heropstart logies

Op basis van het basisprotocol voor de volledige toeristische sector in België maken verschillende sector- en beroepsorganisaties de vertaalslag naar de toeristische deelsectoren. Deze richtlijnen dienen als hulpmiddel en houvast voor een veilige heropstart van jouw toeristische onderneming.

Een overzicht van alle protocollen vind je op www.toerismevlaanderen.be/overzicht-protocollen 

Wat zeggen de protocollen voor de logies?

Er zijn protocollen opgesteld voor de verschillende logiestypes. Lees het protocol dat van toepassing is op jouw type van logies. Hieronder vind je een samenvatting van de voorschriften.

Algemene principes zijn:
 • Gezondheid van medewerkers en bezoekers staat voorop! Een heropstart kan pas als de uitbater en de gasten de maatregelen kunnen hanteren en respecteren.
 • De richtlijnen van de generieke gids ‘Veilig aan het werk’ van de FOD WASO zijn essentieel om gasten te ontvangen en zijn het vertrekpunt.
 • Gasten ontvangen is ontzorgen: communiceer duidelijk (vooraf en bij check-in) over de genomen maatregelen naar je bezoekers en naar je personeel. Voorzie dit in verschillende talen en met pictogrammen. Gebruik hiervoor de sjablonen die Logeren in Vlaanderen aanreikt (zie verder).
 • De algemene veiligheidsmaatregelen zijn cruciaal: schud geen handen, hou 1,5 meter afstand of zorg voor een mondmasker, let op een goeie handhygiëne, hoest of nies in de elleboog, voorzie papieren zakdoekjes en afsluitbare vuilnisbak, zorg voor een goede verluchting, blijf thuis bij ziekte en ontsmet punten die door verschillende mensen worden aangeraakt. Maak voor je logies een risicoanalyse waarbij deze punten bekeken worden.
 • Duid zeker een contactpersoon voor contacttracering aan en communiceer hierover, zodat bezoekers en personeelsleden een mogelijke besmetting met het coronavirus COVID−19 kunnen melden met het oog op het vergemakkelijken van contacttracering.
Check-in
 • Boekingen en check-in verlopen zoveel mogelijk digitaal of door op voorhand de identiteitsgegevens op te vragen.
 • Communiceer de veiligheidsrichtlijnen ook bij aankomst in het logies.
 • Ontsmet de sleutels of zorg voor een sleutelkluisje
 • Betalingen gebeuren zoveel mogelijk contactloos of online. Ontsmet het toestel bij betalingen met bancontact.
 • Spreek een aankomstuur met de gasten af om de aankomsten te spreiden in te tijd.
 • Zorg er voor dat de bezoekers de richtlijnen naleven en spreek ze op een klantvriendelijke manier aan als ze de aanwijzingen niet respecteren.
 • Denk aan de inrichting van een onthaalruimte en voorzie indien mogelijk afstandslijnen, eenrichtingsverkeer, ontsmettende handgel.
Inrichting logies
 • De veiligheidsmaatregelen hangen uit in de kamers, woning, faciliteiten.
 • Beperk zoveel mogelijk losse items in de kamers zoals brochures, magazines, sierkussens… en alle decoratieve items die mogelijk in contact zijn geweest met gasten.
 • Bed- en badmatten zijn niet toegestaan, tenzij ze telkens gewassen worden op meer dan 60 graden.
 • Textiel: was indien mogelijk op 60 graden gedurende 30 minuten.
 • Minimaliseer persoonlijk contact in de kamers of vakantiewoningen en doe enkel op aanvraag een routine onderhoud.
 • Gebruik een vuilniszak in afsluitbare vuilnisemmers.
 • Zorg voor afsluitbare zakken voor vuil linnengoed dat opgehaald wordt.
 • Als een gevulde minibar wordt aangeboden moet hij, inclusief inhoud, tussen verschillende gasten worden ontsmet.
 • Laundry service wordt niet aangeboden.
 • Voorzie voor de gasten voldoende zeep en desinfecterende middelen, en in vakantiewoningen of verhuureenheden voldoende middelen voor een goede hygiëne (vaatdoek, spons, dweil) die je wast of vernieuwt bij nieuwe gasten.
Sanitair
 • Gasten gebruiken zoveel mogelijk het eigen sanitair. Gedeeld sanitair kan veiligheidshalve gesloten blijven.
 • Bij gebruik van gedeeld sanitair ontsmetten of wassen de gasten de handen, worden de sanitaire voorzieningen extra schoongemaakt, is er voldoende aandacht voor social distancing, en worden handdoeken of elektrische handdrogers vermeden. De veiligheidsvoorschriften zijn ook hier meertalig en met pictogrammen aanwezig.
 • Zorg voor maximale hygiëne en voorzie ontsmettende handgel bij bij oppervlaktes die gasten kunnen aanraken.
Ontbijt
 • Gasten ontsmetten de handen in een ontbijtruimte.
 • Bepaal de maximale capaciteit in de ruimte en zorg voor 1,5 meter afstand. Werk eventueel in shiften (na ontsmetting) of met ontbijt aan de kamer.
 • Ontbijtbuffetten: vermijd om ontbijt in buffetvorm te serveren. Je kan wel een zelfbedieningstoog voorzien waarin alle producten zijn voorverpakt of met bediening door personeel die strenge handhygiëne naleeft en een mondmasker draagt.
 • Drankautomaten, koffiemachines, e.d.: ontsmet tussen 2 klanten of bediening door personeel.
 • Bereid en serveer het ontbijt op een hygiënische manier.
 • Servies moet na gebruik minstens afgewassen worden met heet water en zeep en afgespoeld worden. Gebruik waar kan de vaatwasser.
Gedeelde faciliteiten
 • Speelruimtes, speeltoestellen, vergaderlocaties, gemeenschappelijke ruimtes kunnen open blijven met inachtname van de regels van afstand en hygiëne. Eventueel verhuur je de faciliteiten in shiften.
 • Zorg ook hier voor ontsmettende handgel, voldoende afstand, eventuele wachtlijnen, vakken van 1,5 meter of eenrichtingsverkeer. Mondmaskers zijn verplicht als de afstand niet gegarandeerd kan worden.
 • De bar of verbruikszaal kan opengesteld worden, rekening houdend met de regels voor café en restaurant.
 • Gebruik van gemeenschappelijke zwembaden, sauna- en wellnessfaciliteiten is mogelijk vanaf 1 juli. Hiervoor zijn ook protocollen, nl. het protocol voor zwembadexploitanten en de sectorgids van Saunavereniging België.
Schoonmaak
 • Draag beschermende kledij zoals handschoenen en raak je gezicht niet aan.
 • Zorg voor goede ventilatie. Verlucht kamers na het uitchecken minstens 1 uur maar creëer daarbij geen tocht.
 • Was je handen grondig voor en na het schoonmaken
 • Eerst schoonmaken en dan ontsmetten
 • Schenk extra aandacht aan desinfectie van oppervlaktes die vaak worden aangeraakt zoals lichtschakelaars, deurklinken, handgrepen van kasten, tv-bediening, werkbladen, sanitair.
 • Stop vuil linnen en daarvoor bestemde linnenmanden en hou het gescheiden van proper linnen.
 • Was het linnen op 60 graden en draag handschoenen in contact met vuil linnen. Reinig en ontsmet wasmanden na gebruik.
 • Reinig de stofzuiger na gebruik met een ontsmettingsmiddel.
 • Schoonmaakkledij en schoonmaakmateriaal was je ook op meer dan 60 graden.
 • Afficheer in gemeenschappelijk sanitair het uur van schoonmaak.

Aanvullende informatie voor logies

Communicatiepakket voor logies

Logeren in Vlaanderen heeft een informatiepakket klaargemaakt met pictogrammen en tekstsjablonen met richtlijnen in 4 talen die je kan afprinten om je logies klaar te maken voor de heropstart. De sjablonen kan je zelf aanpassen.

Gastvrijheid en corona

De veiligheidsmaatregelen, de anderhalve meter afstand, het inperken van persoonlijk contact heeft een grote impact op een gastvrij en warm welkom. Een aantal tips om je gastenbeleving te optimaliseren:

 • Communiceer duidelijk en transparant over de richtlijnen. Stel gasten gerust dat je het veiligheidsprotocol volgt en geef op je website, sociale media, bij contact per mail of telefoon aan wat je doet om de veiligheid te garanderen en hoe het verblijf zal verlopen. Geef ook aan als bepaalde faciliteiten niet toegankelijk zijn en leg uit waarom.
 • Blijf positief: leg de nadruk op wat wel kan, laat voelen dat gasten welkom zijn en gebruik wat humor.
 • Wees begripvol en toon empathie voor gasten die misschien angstig of ongerust zijn.
 • Laat je gasten mee denken, vraag feedback en stuur bij.
 • Zorg voor een fijne verrassing met een welkomstpakketje, een selectie fiets-of wandelroutes of toeristische brochures van de omgeving…
 • Geef aan dat je bereikbaar bent voor vragen via telefoon, whatsapp… 
Webinars over heropstart logies

Toerisme Oost-Vlaanderen organiseerde een webinar over ‘hoe klantgericht omgaan met annulaties en boekingen’. Expert Joost Cottyn bracht er 8 vonken ter inspiratie om op een constructieve manier om te gaan met annulaties en boekingen in coronatijden.

In juni stond een webinar gepland over hoe veilig en coronaproof heropstarten en over gastvrijheid in coronatijden.