Skip to main content
07-03-2022

Update 7 maart 2022

Maatregelen sinds maandag 7 maart
 • Rondleidingen buiten zijn toegelaten.
 • Rondleidingen binnen zijn toegelaten.
 • Het dragen van een mondmasker blijft aanbevolen in binnenruimtes, bij uitzonderlijke drukte en op plaatsen waar de afstand van 1,5 meter niet gewaarborgd kan worden
Aantal personen

Er is geen beperking op het aantal personen per rondleiding.

Mondmasker
 • Het dragen van een mondmasker blijft aanbevolen in binnenruimtes, bij uitzonderlijke drukte en op plaatsen waar de afstand van 1,5 meter niet gewaarborgd kan worden
 • Gemeentebesturen kunnen wel nog extra regels opleggen.
Protocol heropstart gidsactiviteiten

Sinds 1 september 2021 is een basisprotocol van kracht voor de volledige toeristische sector, dus ook voor gidsactiviteiten.

Wat zegt het protocol?

Toerisme Vlaanderen werkt niet langer met protocollen per deelsector. Er is nu één basisprotocol voor toerisme.
Dit basisprotocol richt zich tot de volledige toeristische sector, dus ook tot alle organisaties met gidsenwerking en gidsen die rondleidingen in Vlaanderen aanbieden, organiseren en uitvoeren.

Voorwaarden in het protocol

Het open stellen voor het publiek is mogelijk op voorwaarde dat aan alle hieronder vermelde voorwaarden wordt voldoen.

 • de onderneming of vereniging informeert de consumenten, personeelsleden en derden tijdig en duidelijk zichtbaar over de geldende preventiemaatregelen
 • de onderneming of vereniging stelt middelen voor de noodzakelijke handhygiëne ter beschikking van het personeel en de consumenten;
 • de onderneming of vereniging neemt de gepaste hygiënemaatregelen om de inrichting en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren;
 • de onderneming of vereniging zorgt voor een goede verluchting;
 • een contactpersoon wordt aangeduid en bekendgemaakt, zodat consumenten en personeelsleden een mogelijke besmetting met het coronavirus COVID-19 kunnen melden met het oog op het vergemakkelijken van contact tracing;
 • In besloten gemeenschappelijke ruimten zoals filmzalen en theaterzalen is het gebruik van een luchtkwaliteitsmeter (CO2) verplicht en dient deze op een voor de bezoeker duidelijk zichtbare plaats te worden geïnstalleerd. De luchtkwaliteitsrichtnorm is 900 ppm CO2. Boven 900 ppm dient de uitbater te beschikken over een actieplan om compenserende luchtkwaliteits- of luchtzuiveringsmaatregelen te verzekeren.