Skip to main content
22-11-2021

Update 22 november 2021

Sinds oktober en november zijn er verstrengde maatregelen m.b.t. het mondmasker.

Huidige maatregelen
Aantal personen

Er is geen beperking op het aantal personen per rondleiding. Om gezondheidsredenen is het aangewezen om de groepen beperkt in aantal te houden.

Mondmasker
 • Geen mondmaskerplicht in open lucht (behalve indien afstand van 1,5m niet bewaard kan worden), maar het dragen van een mondmasker wordt ten zeerste aanbevolen.
 • Mondmaskers (vanaf 10 jaar) zijn verplicht in:
  • Binnenruimtes van inrichtingen voor culturele, feestelijke, sportieve, recreatieve activiteiten, waaronder musea
  • Kerken en andere gebouwen voor de eredienst
  • Stations
  • Publiek toegankelijke ruimtes van bedrijven, overheidsgebouwen, gerechtsgebouwen
  • Horecazaken en plaatsen waar horeca-activiteiten worden uitgeoefend. Het mondmasker mag enkel occasioneel worden afgezet om zittend te eten en te drinken.
 • Het Covid Safe Ticket is verplicht in:
  • Inrichtingen voor culturele, feestelijke, sportieve, recreatieve activiteiten, waaronder musea, op het moment dat er een evenement (bv een tentoonstelling) plaats vindt.
  • Horecazaken
 • Mondmaskers blijven verplicht in Brussel.
 • Gemeentebesturen kunnen wel nog extra regels opleggen.
Protocol heropstart gidsactiviteiten

Sinds 1 september 2021 is een basisprotocol van kracht voor de volledige toeristische sector, dus ook voor gidsactiviteiten.

Wat zegt het protocol?

Toerisme Vlaanderen werkt niet langer met protocollen per deelsector. Er is nu één basisprotocol voor toerisme.
Dit basisprotocol richt zich tot de volledige toeristische sector, dus ook tot alle organisaties met gidsenwerking en gidsen die rondleidingen in Vlaanderen aanbieden, organiseren en uitvoeren.

Voorwaarden in het protocol

Het open stellen voor het publiek is mogelijk op voorwaarde dat aan alle hieronder vermelde voorwaarden wordt voldoen.

 • Eenieder, vanaf de leeftijd van 10 jaar, is in elk geval verplicht om de mond en de neus te bedekken met een mondmasker.
 • de onderneming of vereniging informeert de consumenten, personeelsleden en derden tijdig en duidelijk zichtbaar over de geldende preventiemaatregelen
 • de onderneming of vereniging stelt middelen voor de noodzakelijke handhygiëne ter beschikking van het personeel en de consumenten;
 • de onderneming of vereniging neemt de gepaste hygiënemaatregelen om de inrichting en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren;
 • de onderneming of vereniging zorgt voor een goede verluchting;
 • een contactpersoon wordt aangeduid en bekendgemaakt, zodat consumenten en personeelsleden een mogelijke besmetting met het coronavirus COVID-19 kunnen melden met het oog op het vergemakkelijken van contact tracing;
 • In besloten gemeenschappelijke ruimten zoals filmzalen en theaterzalen is het gebruik van een luchtkwaliteitsmeter (CO2) verplicht en dient deze op een voor de bezoeker duidelijk zichtbare plaats te worden geïnstalleerd. De luchtkwaliteitsrichtnorm is 900 ppm CO2. Boven 900 ppm dient de uitbater te beschikken over een actieplan om compenserende luchtkwaliteits- of luchtzuiveringsmaatregelen te verzekeren.