Skip to main content
02-09-2021

Update 2 september 2021

Sinds 1 september zijn er belangrijke versoepelingen, ook voor gidsactiviteiten.

Huidige maatregelen en versoepelingen
Aantal personen

Er is geen beperking meer op het aantal personen per rondleiding. Toerisme Vlaanderen suggereert wel om de groepen om kwaliteitsredenen te beperken tot maximum 20 à 25 personen per gids.
Groepen mogen ook niet gemengd worden. 1 gids voor twee verenigingen is bv. niet toegelaten.

Mondmasker
 • Mondmaskers en andere persoonlijke beschermingsmiddelen zijn verplicht voor personen ouder dan 12 jaar die niet behoren tot eenzelfde groep (gezelschap) en worden gebruikt indien de regels van de social distancing niet kunnen worden nageleefd omwille van de aard van de uitgeoefende activiteit.
  • Een gezelschap is zowel een vereniging als een groep individuen die zich hebben ingeschreven voor een rondleiding. Binnen het gezelschap is social distancing niet nodig en een mondmasker ook niet verplicht.
  • Als het gezelschap zich op een drukke plaats bevindt, is een mondmasker wel nodig. Op dat moment is er namelijk te weinig afstand tussen het gezelschap en andere individuen of andere gezelschappen.
 • Ook in musea geldt een mondmaskerplicht wanneer de regels van de social distancing niet kunnen worden nageleefd.
 • Mondmaskers blijven verplicht in kerken en in Brussel.
 • Gemeentebesturen kunnen wel nog extra regels opleggen.
Protocol heropstart gidsactiviteiten

Sinds 1 september 2021 is een basisprotocol van kracht voor de volledige toeristische sector, dus ook voor gidsactiviteiten.

Wat zegt het protocol?

Omdat sinds 1 september 2021 een groot aantal van de veiligheidsmaatregelen binnen de toeristische sector is vervallen, werkt Toerisme Vlaanderen we niet langer met protocollen per deelsector. Er is nu één basisprotocol voor toerisme.

Dit basisprotocol richt zich tot de volledige toeristische sector, dus ook tot alle organisaties met gidsenwerking en gidsen die rondleidingen in Vlaanderen aanbieden, organiseren en uitvoeren.

Voorwaarden in het protocol

Het open stellen voor het publiek is mogelijk op voorwaarde dat aan alle hieronder vermelde voorwaarden wordt voldoen.

 • Mondmaskers en andere persoonlijke beschermingsmiddelen zijn verplicht voor personen ouder dan 12 jaar die niet behoren tot eenzelfde groep (gezelschap) en worden gebruikt indien de regels van de social distancing niet kunnen worden nageleefd omwille van de aard van de uitgeoefende activiteit.
 • de onderneming of vereniging informeert de consumenten, personeelsleden en derden tijdig en duidelijk zichtbaar over de geldende preventiemaatregelen
 • de onderneming of vereniging stelt middelen voor de noodzakelijke handhygiëne ter beschikking van het personeel en de consumenten;
 • de onderneming of vereniging neemt de gepaste hygiënemaatregelen om de inrichting en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren;
 • de onderneming of vereniging zorgt voor een goede verluchting;
 • een contactpersoon wordt aangeduid en bekendgemaakt, zodat consumenten en personeelsleden een mogelijke besmetting met het coronavirus COVID-19 kunnen melden met het oog op het vergemakkelijken van contact tracing;
 • In besloten gemeenschappelijke ruimten zoals filmzalen en theaterzalen is het gebruik van een luchtkwaliteitsmeter (CO2) verplicht en dient deze op een voor de bezoeker duidelijk zichtbare plaats te worden geïnstalleerd. De luchtkwaliteitsrichtnorm is 900 ppm CO2. Boven 900 ppm dient de uitbater te beschikken over een actieplan om compenserende luchtkwaliteits- of luchtzuiveringsmaatregelen te verzekeren.