23-02-2021

Update 23 februari 2021

De Vlaamse Regering heeft op 27 oktober 2020 nieuwe maatregelen genomen om de verdere verspreiding van COVID-19 tegen te gaan. De maatregelen zijn ingegaan sinds donderdag 29 oktober (en gelden tot 1 april 2021).
Gidsactiviteiten voor personen ouder dan 12 jaar zijn niet meer mogelijk.
Gidsactiviteiten voor kinderen tot en met 12 jaar zijn wel toegelaten, met een maximum van 10 kinderen (in schoolverband zijn grotere groepen toegelaten).

Uitzonderingen
 • Uitzondering één: een gidsactiviteit in open lucht met maximum 3 personen ouder dan 12 jaar mag wel. Een gids met drie volwassen deelnemers is dus toegestaan.
 • Uitzondering twee (sinds 01/02/21): een gidsactiviteit in open lucht en in georganiseerd verband, in het bijzonder door een club of vereniging, is toegestaan voor personen tot en met 18 jaar, overeenkomstig het protocol (zie hieronder). Deze activiteit mag georganiseerd worden voor één of meerdere groepen van maximum 10 personen tot en met 18 jaar, de begeleiders niet meegeteld.

(Bronnen: ministerieel besluit van 28/10/20, contactcenter FOD Volksgezondheid, update op basis van ministerieel besluit van 29/01/21)

Aantal deelnemers gidsactiviteit voor kinderen tot en met 18 jaar

Activiteiten voor kinderen, in georganiseerd verband (club of vereniging) kunnen doorgaan onder begeleiding van een meerderjarige verantwoordelijke en zijn beperkt tot 10 personen tot en met 18 jaar.
Vanaf 15 maart zullen eendaagse uitstappen terug mogelijk zijn voor klassen, tot 18 jaar. Vanaf 15 maart zijn dus gidsactiviteiten in schoolverband voor grotere groepen jongeren tot en met 18 jaar (de klasbubbel) toegelaten.

Mondmasker

Toerisme Vlaanderen adviseert dat de gids altijd een mondmasker draagt.

Protocol heropstart gidsactiviteiten

Onderstaand protocol is van toepassing bij gidsactiviteiten met maximum drie personen ouder dan 12 jaar en bij gidsactiviteiten voor jongeren tussen 13 en 18 jaar.
Toerisme Vlaanderen publiceerde het veiligheidsprotocol, specifiek voor organisaties met gidsenwerking. Het protocol is goedgekeurd en heeft dus een regelgevend karakter voor organisaties met gidsenwerking.

Wat zegt het protocol?

Dit veiligheidsprotocol richt zich tot alle organisaties met gidsenwerking en gidsen die rondleidingen in Vlaanderen aanbieden, organiseren en uitvoeren. Het werkveld waarbinnen deze organisaties en gidsen actief zijn, is heel divers. Er zijn verschillende soorten organisaties met een gidsenwerking: gidsenverenigingen, diensten voor toerisme, reisorganisatoren, musea, erfgoedsites,… Ook de locaties waar (in een stedelijke omgeving, in de natuur, in een museum,…) en de manieren waarop (te voet, met de fiets, per boot,…) de rondleidingen gebeuren zijn heel uiteenlopend.

Algemene principes zijn:
 • Gezondheid van gids en bezoekers staat voorop! Een heropstart kan pas als de organisatie de maatregelen kan hanteren en respecteren.
 • De algemene veiligheidsmaatregelen zijn cruciaal: schud geen handen, hou 1,5 meter afstand, zorg voor een mondmasker, let op een goeie handhygiëne, hoest of nies in de elleboog, voorzie papieren zakdoekjes, blijf thuis bij ziekte en ontsmet punten die door verschillende mensen worden aangeraakt.
Belangrijkste maatregelen op vlak van de organisatie met gidsenwerking
 • Zorg voor een intern voorzorgsmaatregelenplan specifiek voor de eigen organisatie en voorzie tijdig de nodige middelen.
 • Betrek en motiveer de gidsen bij het opstellen, uitvoeren en opvolgen van de voorzorgsmaatregelen.
 • Documenteer deze maatregelen ook schriftelijk. Dat kan door het opstellen van een interne handleiding voor de gidsen. Instrueer de gidsen hieromtrent, bijvoorbeeld met een praktische interne vorming.
 • Monitor deze maatregelen regelmatig en stuur bij waar nodig.
 • Zorg voor een aanspreekpunt (corona-coördinator) voor vragen i.v.m. de maatregelen. Communiceer aan de gidsen en de klanten wie deze contactpersoon is en hoe ze die kunnen bereiken.
 • Evalueer het bestaande aanbod van rondleidingen. Indien er delen van rondleidingen of volledige rondleidingen zijn waarbij de veiligheidsmaatregelen niet gerespecteerd kunnen worden (vb. bezoek aan kleine ruimte, rondgang in smalle steegjes,…) verwijder deze rondleidingen dan tijdelijk uit het aanbod.
 • Analyseer het traject, de inhoud en de aanpak van elke rondleiding. Bepaalde types van rondleidingen en bijhorende activiteiten zijn voorlopig niet aan de orde: proeverijen, kookworkshops,… Bepaalde elementen zijn mogelijk niet veilig, haalbaar of wenselijk (tonen en in de groep laten rondgaan van objecten, details van dichtbij bekijken, rollenspellen,…). Haal deze rondleidingen indien nodig uit het aanbod, pas de rondleiding aan of ga op zoek naar alternatieven.
 • Wanneer gidsactiviteiten plaatsvinden in gebouwen, respecteer dan de veiligheidsvoorschriften die ter plaatse gelden. Bezoek enkel gebouwen en ruimtes waar de geldende veiligheidsregels rond social distancing door de groep kunnen nageleefd worden.
 • Wanneer voor de rondleidingen bepaalde vervoersmiddelen (fiets, bus, segway, boot,… ) worden gebruikt, respecteer dan de veiligheidsvoorschriften en richtlijnen die hierrond gelden.
Belangrijkste maatregelen vóór de rondleiding
 • Groepen worden volgens Toerisme Vlaanderen beperkt tot maximum 20 personen, exclusief de gids (en exclusief kinderen jonger dan 12 jaar). Rekening houdende met de anderhalve meter afstand tussen de deelnemers zijn kleinere groepen nog meer aan te raden.
De organisatie met gidsenwerking (of de gids zelf bij eigen organisatie)
 • communiceert online over de maatregelen en de verwachtingen t.o.v. de deelnemers.
 • bezorgt een informatiefiche aan de klanten met de voorzorgsmaatregelen.
 • bezorgt een informatiefiche aan de klanten met de maatregelen waaraan de klant zich dient te houden tijdens de rondleiding (o.a. eigen mondmaskers).
 • laat de klant op voorhand reserveren (online, telefonisch of ter plaatse), dus voor de gidsactiviteit. Het is van belang om van alle deelnemers een naam en telefoonnummer en/of mailadres op te tekenen zodat contact tracing achteraf vergemakkelijkt wordt.
 • biedt de mogelijkheid om de betaling van de rondleiding contactloos te laten verlopen.
 • voorziet materiaal dat een basishygiëne tijdens de gidsactiviteit kan garanderen, onder andere wegwerp-mondmaskers (in geval vergeten door de deelnemer), ontsmettingsmiddel,…
De gids
 • dient de rondleiding te annuleren of moet vervangen worden wanneer hij symptomen vertoont of er een risico op besmetting bestaat.
 • doet vóór de rondleiding een systematisch controle.
Belangrijkste maatregelen tijdens de rondleiding
 • De gids overloopt de afspraken en verwachtingen rond de manier waarop de rondleiding zal verlopen en de te respecteren maatregelen (o.a. afstand van 1,5m tussen elke persoon, verplicht dragen van een mondmasker in de voorziene zones of wanneer de regels van social distancing niet gerespecteerd kunnen worden – Toerisme Vlaanderen adviseert dat de deelnemers altijd een mondmasker dragen).
 • De gids zorgt voor handhaving van richtlijnen en regels door de deelnemers.
 • De gids ontsmet zijn handen na elk contact (deur, trapleuning, audiofoon, enz.).
 • De gids draagt verplicht een mondmasker of ander persoonlijk beschermingsmiddel (zoals vb een gelaatsscherm in zones waar een mondmasker niet verplicht is) tijdens de gidsactiviteit. De gids houdt ook voldoende afstand van de deelnemers (anderhalve meter). Toerisme Vlaanderen adviseert dat de gids altijd een mondmasker draagt.
 • Voor een rondleiding in een drukke omgeving met mogelijk veel lawaai zijn audiofoons aan te bevelen om de regels van social distancing te kunnen respecteren.
 • De gids denkt na over de plaats waar hij halt houdt om toelichting te geven: ver genoeg van een andere groep mensen, zonder de doorgang van voorbijgangers te belemmeren,…
Belangrijkste maatregelen na de rondleiding
 • De gids zorgt ervoor dat de deelnemers gebruik kunnen maken van een ontsmettingsmiddel.
 • De organisatie / gids ontsmet systematisch alle materialen / attributen die gebruikt werden tijdens de gidsactiviteit.
 • Aan het einde van de rondleiding ontsmet de gids zijn handen.
Webinars ‘Heropstart gidsactiviteiten in groep’

Toerisme Oost-Vlaanderen organiseerde webinars over ‘heropstart gidsactiviteiten in groep’. Expert Miguel De Clercq gaf meer uitleg over het protocol en beantwoordde de vragen.