Wat is het?

Inzicht in de toeristenstromen op basis van de aankomst-en overnachtingscijfers (FOD Economie – Algemene Directie Statistiek):

 • Hoeveel verblijfsgasten (aankomsten) logeren in commercieel logies (hotels, kampeerlogies, vakantieparken, jeugdlogies en volwassenencentra, sinds 2012: gastenkamers, sinds 2014: vakantielogies, sinds 2015: huurvakantiewoningen) en hoeveel nachten(overnachtingen) verblijven ze hier allemaal samen?
 • Vanwaar zijn de toeristen afkomstig? (herkomst)
 • Wat is het doel van hun verblijf? Zijn het vakantiegangers of zakentoeristen?

Opgelet bij vergelijking van de cijfers van 2015 met vorige jaren

 • Vanaf 2012: trendbreuk door opname van de categorie GASTENKAMERS
 • Vanaf 2014: (beperkte) trendbreuk door opname van de categorie VAKANTIELOGIES
 • Vanaf 2015: ingrijpende trendbreuk
  – FOD Economie neemt alleen nog cijfers op van vergunde, aangemelde en erkende logies;
  gevolg: een aantal logies, zoals niet-erkende jeugdverblijven, zitten niet langer in de cijfers
  – opname van de categorie HUURVAKANTIEWONINGEN (gebaseerd op bevraging bij steekproef)

Recente onderzoeksresultaten

> Verblijfstoerisme Oost-Vlaanderen 2015: Uitgebreide versie
> Verblijfstoerisme Oost-Vlaanderen 2015: Kernpunten

Vragen of hulp nodig?