Skip to main content
28-10-2021

Er zijn aangepaste BTW-regels voor logies n.a.v. het begrotingsakkoord 2022:

“Verhuur van gemeubelde logies door private eigenaars voortaan met toepassing van de btw:
Verhuurders van gemeubelde kamers met bijkomende diensten (bijv. Airbnb) kunnen voortaan niet langer kiezen voor de btw-vrijstelling voor kleine ondernemingen.”

In het begrotingsakkoord is bepaald dat aanbieders van gemeubelde logies niet meer in aanmerking zouden komen voor de btw-vrijstelling voor kleine ondernemingen.
Ondernemers die minder dan 25.000 euro omzet realiseren kunnen vandaag kiezen voor de btw-vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen. Ze hoeven dan geen btw aan te rekenen en geen btw-aangiften in te dienen. In het begrotingsakkoord is beslist dat aanbieders van gemeubelde logies worden uitgesloten van die regeling.
Deze maatregel zou er komen door de zware concurrentie van privéverhuurders, die vaak worden geholpen door elektronische platformen zoals Airbnb en booking.com.

We hebben samen met Logeren in Vlaanderen kennis genomen van de afspraak in het begrotingsakkoord en artikels hierover in de media. Over de concrete toepassing, timing en eventuele overgangsperiode, is echter nog geen informatie beschikbaar omdat dit dient vastgelegd te worden in wetteksten.
Voor wie enkel verhuurt (zonder bijkomende diensten) zou er mogelijks niets wijzigen.
Voor meer informatie raden we aan om de belastingdienst te contacteren.

Wie meer wenst te weten, kan het uitgebreide artikel in De Tijd lezen (klik hier). Om het artikel te lezen is een (gratis) login bij De Tijd nodig.