Skip to main content
11-03-2018

Verschillende belangrijke aanpassingen staan op de planning, zowel bij de fietsnetwerken als bij wandelroutes.

Fietsnetwerken Scheldeland, Vlaamse Ardennen en Gent

De fietsknooppuntennetwerken van Scheldeland, Vlaamse Ardennen én Gent worden vernieuwd. Op bepaalde plaatsen worden de routes gewijzigd. De nieuwe bordjes worden momenteel geplaatst. De nieuwe kaarten zijn midden april beschikbaar.

Routes met een plus & de autoroutes

Wandelen met een plus, fietsen met een plus en de autoroutes kan je vanaf 15 maart niet meer bestellen. Je mag deze routes nog verkopen tot eind april. Er wordt volop gewerkt aan een nieuwe uitgave met toegankelijke routes. Deze nieuwe uitgave zal beschikbaar zijn in oktober.

Wandelroutes in de Vlaamse Ardennen

De brochure van de Zwalmbeekroute is reeds geruime tijd uitgeput. N.a.v. de uitbreiding van het wandelnetwerk in de Vlaamse Ardennen wordt deze brochure niet meer herdrukt. De aparte, zeshoekige bebording van deze route werd reeds weggenomen. De route is wel nog digitaal beschikbaar (klik hier). Een geoptimaliseerd traject, op de knooppunten, werd opgenomen in de Koplopen-belevingsgids.
Hetzelfde geldt voor de Waterkersgrachtenroute. De bebording van deze route werd eveneens al weggenomen. In Roborst kan je nu wandelen ‘In de voetsporen van Jan De Lichte’, een gratis beschikbare wandellus op het netwerk (klik hier).
Ook de brochure van de Omer Wattez-wandelroute is reeds geruime tijd uitgeput. Een geoptimaliseerd traject, gebruikmakend van knooppuntbewegwijzering, werd opgenomen in de Grensgevallen-belevingsgids. De aparte, zeshoekige bebording van deze route zal na de paasvakantie worden weggenomen.

Terugname oude kaarten en brochures

Belangrijke informatie voor de sector: oude kaarten en brochures worden teruggenomen, weliswaar met een beperking. Maximum 50% van de laatste bestelling wordt teruggenomen. Dit geldt voor alle bovenstaand vermelde routes. De waarde van de terugname wordt berekend op de aankoopprijs van de oude producten en wordt verrekend bij jouw volgende bestelling.