Skip to main content

49 grote harten voor Landschapspark Drongengoed

05-06-2019

Toerisme investeert in mensen

Toeristische ondernemers en inwoners in en rond het Landschapspark Drongengoed legden succesvol het opleidingstraject ‘Gastheer van het landschap’ (26) en ‘Ambassadeur van het Landschap’ (23) af. 49 mensen die toonden dat ze een groot hart koesteren voor het Landschapspark Drongengoed. Op 5 juni werden ze erkend met een certificaat en gevelbord.

Ondernemer=gastheer, inwoner=ambassadeur

“In Landschapspark Drongengoed ging Toerisme Oost-Vlaanderen op zoek naar ondernemers die een warme gastheer willen zijn voor het gebied en naar inwoners die als ambassadeurs mee de pracht van Drongengoed willen helpen uitdragen” zegt gedeputeerde voor toerisme Leentje Grillaert.
“De gastheren en ambassadeurs bouwen immers mee aan het positief imago van het landschapspark en stimuleren zo ook het draagvlak voor het behoud van het prachtige landschap en de waardevolle natuur.”

Dankzij extra financiering bij Leader, een Europees subsidiëringsprogramma voor plattelandsontwikkeling startte Toerisme Oost-Vlaanderen twee intensieve begeleidingstrajecten op met IVN, het Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid van Nederland. Ondernemers werden opgeleid tot gastheer, inwoners en geïnteresseerden tot ambassadeur van het Landschapspark.

Excursies, kennisuitwisseling en getuigenissen

De deelnemers werden ondergedompeld in de troeven die de natuur, het landschap en de cultuurhistorie te bieden heeft in het landschapspark. Ze verkenden uitgebreid verschillende plekjes in het gebied via excursies. Deze kennis en enthousiasme kunnen ze nu overbrengen op gasten en mensen uit de omgeving.

De ondernemers ontvingen een certificaat en gevelbord ‘Gastheer van het landschap’. De inwoners kregen het certificaat ‘Ambassadeur van het landschap’ uit handen van gedeputeerde voor toerisme van Oost-Vlaanderen Leentje Grillaert. Ze maken deel uit van een netwerk van gastheren en ambassadeurs dat nog groeit in België en Nederland. Een aantal ondernemers kiezer er ook voor om het bordje toeristisch infopunt uit te dragen. Dit bordje maakt duidelijk aan voorbijgangers dat ze er terecht kunnen voor een warm onthaal en insider tips om het landschapspark Drongengoed in het Meetjesland te ontdekken. De infopunten maken deel uit van het provinciaal netwerk van Toerisme Oost-Vlaanderen. Elk jaar volgen ze nieuwe opleidingstrajecten rond gastvrij onthaal, toeristische nieuwigheden en versterken ze het onderling netwerk.

De gastheren van het landschapspark Drongengoed zijn:

Er is ook een ‘cursusboekje’ voor mensen die geïnteresseerd zijn. Voor meer informatie, contacteer:

Toerisme Oost-Vlaanderen
sector@oost-vlaanderen.be
www.sector.tov.be