Skip to main content
24-09-2021

Ter ondersteuning van de toeristische sector startte de Vlaamse Regering in het voorjaar van 2021 het Stimulusprogramma op. Ook Toerisme Oost-Vlaanderen beloofde haar toeristische ondernemers een aanvulling op dit Stimulusprogramma. Wie in het Vlaamse programma niet geselecteerd werd voor steun, kreeg een extra kans in het Oost-Vlaamse Stimulusprogramma. Toerisme Oost-Vlaanderen kent een budget van meer dan € 218.000 toe aan 13 ingediende dossiers.

Vlaams Stimulusprogramma

Om het herstel van de toeristische sector te ondersteunen riep de Vlaamse Regering begin maart het Vlaamse Stimulusprogramma in het leven, goed voor 30 miljoen euro. Het doel was om toeristische ondernemingen – logies en attracties – extra middelen te geven om investeringen te doen en zo opnieuw succesvol te kunnen starten, na de lockdown, in 2021. Om van deze steun te kunnen genieten, diende men een aanvraag te doen.
Een overzicht van de toegekende steun door Toerisme Vlaanderen kan je hier lezen (klik hier).

Oost-Vlaams Stimulusprogramma

Dertien Oost-Vlaamse ondernemers die een dossier indienden, maar op Vlaams niveau uit de boot vielen, krijgen van Toerisme Oost-Vlaanderen alsnog financiële ondersteuning via een eigen Oost-Vlaams Stimulusprogramma. Daarvoor maakt Toerisme Oost-Vlaanderen exact € 218.201 van haar eigen middelen vrij.
De steun die Toerisme Oost-Vlaanderen via een eigen Stimulusprogramma aanreikt, is deels een toelage en deels een renteloze lening op langere termijn. Bij de beoordeling van de dossiers die niet door het Vlaamse Stimulusprogramma werden weerhouden, is er voorrang gegeven aan ondernemingen die een toeristische hoofdactiviteit hebben en die wensen te investeren in ecologische duurzaamheid en eventueel aanvullend in gezondheidsmaatregelen en professionalisering. De dertien ondernemingen die werden weerhouden zijn een mix van hotels, vakantiewoningen en B&B’s én er is een mooie spreiding over de provincie. Het bedrag werd intussen uitbetaald, zodat ze tegen de vooropgestelde deadline van 1 juli 2022 de aanpassingen kunnen realiseren. Zo zullen ze tegen de zomer van 2022 zeker klaar zijn om hun gasten nóg beter te ontvangen.

Expertise bij Stimulusprogramma

Als extra aanvulling bij de circa € 218.000 financiële steun van het eigen Stimulusprogramma, betaalde Toerisme Oost-Vlaanderen bovendien ook experten en consultants die Oost-Vlaamse ondernemers adviseerden bij de opmaak van hun dossiers voor het Vlaamse Stimulusprogramma. Toerisme Oost-Vlaanderen financierde een vergoeding van € 250 voor minstens twee uren advies, per ingediend dossier. Ook daar werd dankbaar gebruik van gemaakt. Het heeft er zeker mee voor gezorgd dat er voor Oost-Vlaanderen waardevolle dossiers werden ingediend.

Dertien Oost-Vlaamse begunstigden

De dertien Oost-Vlaamse ondernemingen die aanspraak maken op een deel van het Oost-Vlaamse Stimulusprogramma zijn vakantiewoning Doeselie en vakantiewoning Point of View uit Ronse, vakantiewoning De Kassei uit Geraardsbergen, vakantiewoning De Post uit Gavere, vakantiewoning Rubensloft uit Zele, B&B Abalona en B&B Adamas uit Dendermonde, B&B Willow Lodge uit De Pinte, Hotel Kapelhof uit Erondegem, het Van der Valk Hotel Beveren en ook Hotel de Flandre, vakantiewoning The Hide en B&B Goeiemorgen uit Gent.

Het Oost-Vlaams Stimulusprogramma in de pers (TVOost en AVS)