Wat is het?

Inzicht in de toeristenstromen op basis van de aankomst- en overnachtingscijfers (FOD Economie – Algemene Directie Statistiek):

 • Hoeveel verblijfsgasten (aankomsten) logeren in commercieel logies ( hotels, kampeerlogies, vakantieparken, jeugdlogies en volwassenencentra, sinds 2012: gastenkamers, sinds 2014: vakantielogies, sinds 2015: huurvakantiewoningen) en hoeveel nachten (overnachtingen) verblijven ze hier allemaal samen?
 • Vanwaar zijn de toeristen afkomstig? (herkomst)
 • Wat is het doel van hun verblijf? Zijn het vakantiegangers of zakentoeristen?

Opgelet bij vergelijking van de cijfers vanaf 2015 met vorige jaren

 • Vanaf 2012: trendbreuk door opname van de categorie GASTENKAMERS
 • Vanaf 2014: (beperkte) trendbreuk door opname van de categorie VAKANTIELOGIES
 • Vanaf 2015: ingrijpende trendbreuk
  – FOD Economie neemt alleen nog cijfers op van vergunde, aangemelde en erkende logies;
  gevolg: een aantal logies, zoals niet-erkende jeugdverblijven, zitten niet langer in de cijfers
  – opname van de categorie HUURVAKANTIEWONINGEN (gebaseerd op bevraging bij steekproef)

Welk cijfermateriaal is beschikbaar?

Voorlopige cijfers 2019 voor Vlaanderen, de provincies, de regio’s en de kunststeden
>Raadpleeg de website van Toerisme Vlaanderen

Detailgegevens voor Vlaanderen met informatie tot op niveau van de toeristische regio’s en kunststeden

Vanaf 2017: cijfers raadpleegbaar via interactief dashboard
>Raadpleeg Toerisme in cijfers “XL” 2018 (Toerisme Vlaanderen)
Tot en met 2016: tabellenreeksen in Excel-formaat en PDF
>Raadpleeg Toerisme in Cijfers “XL” 2016 (Toerisme Vlaanderen)
>Raadpleeg Toerisme in Cijfers “XL” 2015 (Toerisme Vlaanderen)
>Raadpleeg Toerisme in Cijfers XL 2014 (Toerisme Vlaanderen)

Verblijfstoerisme in Oost-Vlaanderen
 • 2018: definitieve cijfers
  De  definitieve FOD-cijfers voor 2018 tonen opnieuw een mooie groei in Oost-Vlaanderen, zowel in de aankomsten (+9,5%) als in de overnachtingen (+8,4%).
  De binnenlandse markt (aankomsten: +7,5% / overnachtingen: +5,6%) en nog sterker de buitenlandse markt (aankomsten: +11,3% / overnachtingen: +11,0%) gaan erop vooruit.
  >Evolutie 2017-2018
 • 2017
  De  FOD-cijfers van 2017 tonen een opvallende groei in het Oost-Vlaams verblijfstoerisme.  Door deze sterke stijging liggen -na het minder gunstige 2016- de aankomsten en overnachtingen in 2017 ruim 7% hoger dan in 2015. We zien een positief beeld in Gent en in alle Oost-Vlaamse regio’s.
  >Evolutie 2016-2017
 • 2016
  >Uitgebreide versie
  >Kernpunten
  >Evolutie 2015-2016
 • 2015
  > Uitgebreide versie
  > Kernpunten
Verblijfstoerisme in de Oost-Vlaamse Regio’s

>Raadpleeg hier het Verblijfstoerisme in het Meetjesland 2017
>Raadpleeg hier het Verblijfstoerisme in Scheldeland 2017
>Raadpleeg hier het Verblijfstoerisme in de Vlaamse Ardennen 2017
>Raadpleeg hier het Verblijfstoerisme in het Waasland 2017
>Raadpleeg hier het trendrapport Leiestreek van Westtoer

Toeristische aankomsten en overnachtingen per gemeente

> Raadpleeg de gemeentecijfers (zie downloads onderaan)

Vragen of hulp nodig?