Wat is het?

Onderzoek naar recreatieve fietsers. Naast de volumes fietsers op basis van fietstellingen komen het profiel, het gedrag en de tevredenheid van de fietsers aan bod. Op basis van hun bestedingspatroon wordt berekend hoeveel omzet de fietsers in een bepaalde regio genereren.

Lopende onderzoeken

Onderzoek bij de recreatieve fietsers op het fietsnetwerk van de Vlaamse Ardennen

In het kader van het Europees project Eurocyclo (Interreg France – Wallonie – Vlaanderen) voert Toerisme Oost-Vlaanderen -in samenwerking met Westtoer- een grootschalig onderzoek naar de recreatieve fietsers in de Vlaamse Ardennen aan de hand van fietstellingen en enquĂȘtes.

Om het totaalvolume aan fietsers te kunnen monitoren, registreren 6 permanente tellers, verspreid over het fietsnetwerk Vlaamse Ardennen, sinds eind 2018 de voorbijrijdende fietsers. Aanvullend wordt in 2019 op alle segmenten van het fietsnetwerk Vlaamse Ardennen gedurende een 2-tal weken het aantal fietsers geteld.

In 2019 wordt ook een tweeledige bevraging bij de fietsers uitgevoerd. Via een korte bevraging op het terrein worden een aantal basiskenmerken van de fietsers in kaart gebracht. Een lange online-bevraging moet inzicht bieden in het fietsgedrag, de motivatie, de tevredenheid, de bestedingen… van de recreatieve fietsers in de Vlaamse Ardennen.

De resultaten van het onderzoek worden in 2020 voorzien.

Welke onderzoeken zijn beschikbaar?

Onderzoek bij de recreatieve fietsers op het fietsnetwerk van de Leiestreek, 2013

Onderzoek uitgevoerd door Westtoer i.s.m. Toerisme Oost-Vlaanderen, medegefinancierd door Europa in het kader van het InterregIII-project “Kennisontwikkeling Impact Toerisme”.

>Raadpleeg hier de onderzoeksresultaten

Vragen of hulp nodig?