Wat is het?

Onderzoeken die de recreatieve verblijfstoerist onder de loep nemen. Zij behandelen het profiel, het gedrag, de motivatie, de bestedingen, de tevredenheid,… van vakantiegangers.

Vakantieganger in de Vlaamse Regio’s 2017

Grootschalig onderzoek naar de recreatieve verblijfstoerist in de Vlaamse Regio’s 2017
De provinciale toeristische organisaties voerden in 2017 een onderzoek uit bij toeristen die een vakantie in één van de Vlaamse regio’s doorbrachten. Van april tot en met november liep een online-bevraging om het profiel, de activiteiten, de keuzemotieven, de bestedingen … van de vakantiegangers in de regio’s in beeld te brengen.
Dit onderzoek kon enkel slagen dankzij de  zeer gewaardeerde medewerking van een 100-tal Oost-Vlaamse logiesuitbatingen!
Het onderzoek toont ondermeer aan dat de Oost-Vlaamse regio’s eigen sterke troeven hebben. Op basis van het uitgavenpatroon van de respondenten kon worden berekend dat binnenlandse en Nederlandse toeristen samen meer dan 39 miljoen € aan hun vakantie in de Oost-Vlaamse regio’s besteden. Het brengt ook duidelijk in kaart hoe de verschillende logiestypes een specifiek publiek ontvangen.
> Raadpleeg de globale resultaten van het onderzoek

Op de inspiratiedag 2018 van Toerisme Oost-Vlaanderen werden de resultaten voorgesteld:
Resultaten voor de regio’s Meetjesland, Vlaamse Ardennen en Waasland kan je hier vinden.
Resultaten voor de regio’s Leiestreek en Scheldeland kan je hier vinden.

Welke vroegere onderzoeken zijn beschikbaar?

Grootschalig onderzoek naar de recreatieve verblijfstoerist in de Vlaamse Regio’s anno 2011

> Raadpleeg de kernresultaten
> Raadpleeg het volledig onderzoeksrapport

Recreatieve toerist in de Kunststeden

In 2000, 2005 en 2011 voerde Toerisme Vlaanderen een grootschalig onderzoek naar de recreatieve toerist in de kunststeden. In 2017/2018 werd dit onderzoek herhaald samen met de partners van de stedelijke toeristische diensten. Het kunststedenonderzoek heeft als doel inzicht te verwerven in het gedrag van de in de Vlaamse kunststeden en Brussel aanwezige recreatieve toeristen afkomstig uit een aantal voor Vlaanderen belangrijke landen.

Grootschalig onderzoek naar de recreatieve toerist in de kunststeden anno 2018

>Raadpleeg het volledig onderzoeksrapport

Grootschalig onderzoek naar de vakantieganger in de kunststeden anno 2011

>Raadpleeg de resultaten voor Gent
>Raadpleeg het volledig onderzoeksrapport

 

 

Vragen of hulp nodig?